Hộ chiếu ngoại giao có mức lệ phí cấp mới là bao nhiêu?

16:50 | 21/12/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 113/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Sửa khung mức phí bảo vệ môi trường một số loại khoáng sản để khuyến khích sử dụng vật liệu thay thế
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm nhiều loại phí, lệ phí trong năm 2022
Quy định mới về mức thu phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản
Ảnh: Internet.
Thông tư số 113/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/2/2022. Ảnh: Internet.

Theo đó, Thông tư số 113/2021/TT-BTC áp dụng đối với người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Cụ thể, hộ chiếu cấp mới loại phổ thông, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có mức lệ phí là 70 USD/quyển; hộ chiếu cấp mới loại phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có mức lệ phí là 35 USD/quyển. Đối với mức phí đăng ký kết hôn là 70 USD/vụ việc; đăng ký lại kết hôn có lệ phí là 120 USD/vụ việc.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/2/2022.

Thùy Linh