HNX yêu cầu doanh nghiệp giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần, giảm sàn 5 phiên liên tiếp trở lên

16:23 | 20/05/2022

(HQ Online) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết đã có công văn gửi các doanh nghiệp niêm yết yêu cầu các doanh nghiệp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố thông tin liên quan.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Ưu tiên giải pháp để thị trường ổn định trở lại
Tập trung xây dựng hệ thống thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
HNX yêu cầu doanh nghiệp giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần, giảm sàn 5 phiên liên tiếp trở lên
Sở GDCK Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp.

Ngày 16/5/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn số 2828/UBCK-VP hướng dẫn các Sở GDCK về việc yêu cầu tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn liên tiếp căn cứ theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, Sở GDCK Hà Nội đã có công văn gửi các doanh nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

Sở GDCK Hà Nội sẽ công bố toàn bộ nội dung báo cáo giải trình của tổ chức niêm yết/tổ chức đăng ký giao dịch trên trang thông tin điện tử của Sở.

Đây là một trong những giải pháp mang tính đồng bộ mà Bộ Tài chính, UBCKNN đã đưa ra nhằm ổn định thị trường, tăng cường giám sát, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch.

Hoài Anh