Hải quan TPHCM: XNK tăng cao, thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng

09:25 | 04/10/2022

(HQ Online) - 9 tháng năm 2022, Cục Hải quan TPHCM đã làm thủ tục thông quan cho hàng hóa XNK trị giá trên 100 tỷ USD, góp phần đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng.

Hải quan TPHCM linh hoạt hình thức hỗ trợ doanh nghiệp FDI
Hải quan TPHCM đối thoại với gần 100 doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu
Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H
Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: T.H

9 tháng năm 2022, tổng kim ngạch XNK do Cục Hải quan TPHCM làm thủ tục thông quan ước đạt 111,13 tỷ USD, tăng 15,88% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng tương ứng số tuyệt đối 15,23 tỷ USD).

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 62,43 tỷ USD, tăng 16,1 % so với cùng kỳ năm 2021 (tăng tương ứng 6,03 tỷ USD); kim ngạch xuất khẩu đạt 48,7.tỷ USD, tăng 12,3 % so với cùng kỳ năm 2021 (tăng tương ứng 5,5 tỷ USD).

Trong 9 tháng qua, Cục Hải quan TPHCM thu ngân sách nhà nước đạt 104.620,7 tỷ đồng, đạt 89,8% dự toán pháp lệnh được giao (116.500 tỷ đồng) và đạt 87,55% chỉ tiêu phấn đấu (119.500 tỷ đồng), tăng 19,6 % so với cùng kỳ năm 2021, tương đương tăng 17.164,7 tỷ đồng.

Số thu ngân sách 9 tháng năm 2022 tăng so với cùng kỳ 2021 chủ yếu do kim ngạch 2022 tăng nhanh.

Cụ thể, kim ngạch 9 tháng năm 2022 ước đạt 111,13 tỷ USD, tăng 15,88% so với cùng kỳ năm 2021 (tăng tương ứng số tuyệt đối 15,23 tỷ USD), số thuế tăng 17.164,7 tỷ đồng, trong đó các mặt hàng đóng góp chính tăng thu ngân sách nhà nước.

Theo phân tích của Cục Hải quan TPHCM, từ đầu năm đến nay, nhiều mặt hàng XNK có kim ngạch tăng cao so với với cùng kỳ, đóng góp chính tăng thu cho ngân sách.

Trong đó, nhiều mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch tăng cao. Cụ thể, xăng dầu các loại, lũy kế đến 30/9/2022 có kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3,68 tỷ USD, tăng 139% so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng hơn 2 tỷ USD), số thuế thu nộp ngân sách trên 14.397 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 176,7% (tương đương tăng 9.193 tỷ đồng).

Mặt hàng sắt thép các loại có kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,21 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp cho ngân sách 4.401 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 32,17% (tương đương tăng tuyệt đối 1.071 tỷ đồng); sản phẩm hóa chất kim ngạch ước đạt 1,86 tỷ USD, tăng 15,4%, đóng góp cho ngân sách 4.080 tỷ, tăng 477 tỷ đồng;

Điện thoại các loại và linh kiện có kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,256 tỷ USD, tăng 26,7%; số thuế phải thu ngân sách 2.885 tỷ đồng, tăng 611 tỷ đồng so với cùng kỳ…

Ngoài nhóm hàng nhập khẩu tăng nêu trên, theo Cục Hải quan TPHCM, nhiều mặt hàng xuất khẩu cũng có kim ngạch tăng cao, đóng góp cho số thu gần 400 tỷ đồng.

Chẳng hạn như mặt hàng phân bón các loại có kim ngạch tăng hơn 3 lần, ước đạt 0,32 tỷ USD, đóng góp cho ngân sách trên 211 tỷ, chiếm tỷ trọng 45,3% tổng số thu thuế từ hàng xuất khẩu; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 3,88 tỷ USD, tăng 76 % so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng tuyệt đối 1,68 tỷ USD); gạo xuất khẩu ước đạt 2,214 tỷ USD, tăng 5,8 % so với cùng kỳ năm trước.

Riêng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện xuất khẩu ước đạt 12,84 tỷ USD, giảm 7% (gần 1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan TPHCM, trước tình hình hàng hóa XNK có xu hướng giảm, để hoàn thành chỉ tiêu ngân sách nhà nước, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi, chống buôn lậu, gian lận thương mại để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Lê Thu