Hải quan TPHCM tăng thu cho ngân sách gần 53 tỷ đồng từ hậu kiểm

09:51 | 21/09/2022

(HQ Online) - Qua công tác kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TPHCM đã tăng thu cho ngân sách nhà nước gần 53 tỷ đồng.

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Ngăn chặn buôn lậu những tháng cuối năm
Đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nợ thuế
Chi cục Kiểm tra sau thông quan trao đổi nghiệp vụ với doanh nghiệp. Ảnh: Q.K
Chi cục Kiểm tra sau thông quan trao đổi nghiệp vụ với doanh nghiệp. Ảnh: Q.K

Theo thông tin từ Cục Hải quan TPHCM, trong 8 tháng năm 2022, bên cạnh công tác tạo thuận lợi thương mại cho hoạt động XNK hàng hóa, Cục Hải quan TPHCM tập trung nhiều giải pháp thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan, đạt kết quả tốt.

Tính từ đầu năm 2022 đến hết tháng 8/2022, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan, ban hành quyết định ấn định thuế, tăng thu cho ngân sách nhà nước gần 53 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện hiểu quả công tác hậu kiểm, Cục Hải quan TPHCM chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan và các chi cục hải quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 7180/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc.

Đồng thời, triển khai các chương trình, kế hoạch, chuyên đề... kiểm tra sau thông quan hiệu quả; tập trung cho công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá dấu hiệu nghi vấn, nhận định đúng, trúng các mặt hàng trọng điểm, tập trung các mặt hàng có rủi ro doanh nghiệp lợi dụng chính sách mặt hàng, chính sách thuế, giá, phân loại và các mặt hàng đã, đang được Lãnh đạo các cấp quan tâm, chỉ đạo, nhắc nhở và chấn chỉnh hoặc đã được chỉ ra từ các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...; tổ chức làm tốt công tác kiểm tra sau thông quan tại chi cục theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Lê Thu