Hải quan TPHCM kiểm tra sau thông quan 4 lĩnh vực lớn

09:56 | 23/11/2021

(HQ Online) - Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan TPHCM từ đầu năm đến nay chủ yếu thực hiện tại trụ sở cơ quan Hải quan, đã tăng thu cho ngân sách nhà nước trên 25 tỷ đồng.

Hải quan TP Hồ Chí Minh: Xử lý, thu hồi nợ đọng tránh phát sinh nợ xấu
Hải quan TPHCM đàm phán miễn phí lưu kho, bãi cho nhiều lô hàng viện trợ
Hải quan TPHCM kiểm tra nguyên liệu gia công nhập khẩu. 	Ảnh: T.H
Hải quan TPHCM đổi mới công tác kiểm tra sau thông quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu. Ảnh: T.H

Theo Cục Hải quan TPHCM, trong tháng 11, công tác kiểm tra sau thông quan của đơn vị đã triển khai với tiến độ dày hơn. Cục đã tiến hành 11 cuộc thu thập thông tin, lập phiếu đề xuất ban hành Quyết định kiểm tra sau thông quan 16 cuộc; gửi văn bản thu thập thông tin trực tiếp phục vụ kiểm tra sau thông quan đối với 52 doanh nghiệp. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính trên 800 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan TPHCM từ đầu năm đến nay chủ yếu thực hiện tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tính từ đầu năm 202 đến ngày 15/11/2021, qua công tác kiểm tra sau thông quan, Cục đã tăng thu cho ngân sách trên 25 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, Cục Hải quan TPHCM đẩy mạnh công tác thu thập, rà soát, phân tích thông tin dữ liệu về mặt hàng trọng điểm, nổi cộm về trị giá, xuất xứ, mã số. Tập trung các trường hợp doanh nghiệp có rủi ro cao, hoạt động XNK phức tạp, thực hiện sản xuất, nhập khẩu trên nhiều địa bàn khác nhau, các trường hợp phát sinh do Tổng cục Hải quan chỉ đạo.

Tiếp tục thực hiện vấn đề kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hoá, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TPHCM tiếp tục xây dựng kế hoạch định hướng theo 4 lĩnh vực lớn, như: Kiểm tra mã số đối với các mặt hàng rủi ro cao, mặt hàng đã có kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng tiếp tục vi phạm; kiểm tra về trị giá đối với các mặt hàng có giá cao/ thuế suất cao như khoáng sản, hàng tiêu dùng,...; kiểm tra về chính sách thuế bao gồm hàng miễn thuế và 17 hiệp định thương mại tự do; đổi mới công tác kiểm tra sau thông quan đối với hàng gia công, sản xuất xuất khẩu.

Lê Thu