Hải quan TP HCM có gần 19.000 tờ khai luồng Đỏ, chiếm 35% toàn Ngành

11:13 | 10/08/2020

(HQ Online) - Xét về tỷ lệ, Cục Hải quan TP HCM thuộc các cục hải quan địa phương nhóm đầu về luồng Đỏ, về số lượng cụ thể, đơn vị có nhiều tờ khai nhất với gần 19.000 tờ khai.

Tờ khai luồng Đỏ tại Hải quan Bắc Ninh chỉ chiếm 2,31%
Tờ khai luồng Đỏ, luồng Vàng tại Hải quan cửa khẩu của Hải Phòng vẫn trên 80%
Hơn 9 triệu tờ khai hải quan, chỉ có gần 5,2% luồng Đỏ
5440 image001
Tỷ lệ phân luồng của 5 đơn vị có số tờ khai nhiều nhất trong tháng 7. Biểu đồ: T.Bình.

Theo thông tin tại Hội nghị đánh giá công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 của Tổng cục Hải quan (ngày 4/8), trong tháng 7, toàn Ngành giải quyết thủ tục cho hơn 1 triệu tờ khai.

Trong đó, tờ khai luồng Xanh chiếm 52,77%; luồng Vàng chiếm 42,14%; luồng Đỏ là 53,881 tờ khai, chiếm 5,09%.

Trong tháng 7 có 5 cục hải quan có lượng tờ khai từ 100 nghìn trở lên gồm: TP HCM, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội với các con số lần lượt là: 240.547; 153.326; 149.016; 119.525; 108.900.

Trong số 35 cục hải quan địa phương, Cục Hải quan TP HCM là đơn vị có số lượng tờ khai luồng Đỏ nhiều nhất với 18.886 tờ khai, chiếm 7,85% tổng tờ khai toàn Cục và chiếm 35% tổng tờ khai luồng Đỏ toàn Ngành trong tháng 7/2020.

Xét về tỷ lệ, với con số 7,85%, Cục Hải quan TP HCM cũng thuộc nhóm dẫn đầu về tỷ lệ tờ khai luồng Đỏ toàn Ngành và cao hơn nhiều so với tỷ lệ của 4 đơn vị còn lại có số lượng tờ khai “trăm nghìn” trong tháng 7.

5541 image001
Số tờ khai có vi phạm tại 5 đơn vị có số tờ khai nhiều nhất trong tháng 7. Biểu đồ: T.Bình.

Về phát hiện vi phạm, trong tháng 7 có 7 cục hải quan địa phương phát hiện từ 100 tờ khai vi phạm trở lên.

Trong đó, Cục Hải quan Hải Phòng có số lượng phát hiện vi phạm nhiều nhất với 368 tờ khai và 945 lượt tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt.

Trong khi đó, Cục Hải quan TP HCM phát hiện 203 tờ khai vi phạm với 480 lượt tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt.

Thái Bình