Hải quan Thanh Hóa thu ngân sách đạt mốc mới hơn 14.225 tỷ đồng

08:57 | 17/09/2022

(HQ Online) - Nguồn thu thuế giá trị gia tăng từ dầu thô nhập khẩu chiếm 80% tổng thu ngân sách của Cục Hải quan Thanh Hóa.

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cục Hải quan Thanh Hóa tăng 33%
Hải quan Thanh Hóa quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
Hải quan Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Cục Hải quan Thanh Hóa. Ảnh: Phong Nhân
Hoạt động nghiệp vụ của công chức Cục Hải quan Thanh Hóa. Ảnh: Phong Nhân

Theo Cục Hải quan Thanh Hóa, tính đến 13/9/2022, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại đơn vị đạt hơn 14.225 tỷ đồng, bằng 165% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 129,3% chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao (11.000 tỷ đồng) và 118,5% so với chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (12.000 tỷ đồng).

Trong đó, nguồn thu thuế GTGT từ dầu thô nhập khẩu của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đóng vai trò chủ chốt, chiếm tỷ lệ 80% trong tổng số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Thanh Hóa.

Với tốc độ thu hiện nay, Cục Hải quan Thanh Hóa dự kiến, số thu ngân sách nhà nước đến 30/9/2022 của đơn vị ước đạt 14.952 tỷ đồng, đạt 136% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao năm 2022.

Tính đến hết tháng 8/2022, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Cục Hải quan Thanh Hóa đạt 9,69 tỷ USD, bằng 133% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,29 tỷ USD, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 6,40 tỷ USD, bằng 146% so với cùng kỳ năm 2021.

N.Linh