Hải quan Lào Cai thu nộp ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

09:28 | 30/11/2022

(HQ Online) - Từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Lào Cai) thực hiện 13 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, bằng 130% chỉ tiêu đặt ra trong cả năm.

Hải quan Lào Cai thu ngân sách đạt 90% chỉ tiêu
Hải quan Lào Cai đưa vào hoạt động máy soi container đầu tiên
4 doanh nghiệp tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ tại Hải quan Lào Cai
Hải quan Lào Cai thu nộp ngân sách hơn 1,2 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Hoạt động nghiệp vụ tại Hải quan Lào Cai . Ảnh: T.Bình.

Triển khai công tác “hậu kiểm”, đơn vị tích cực, chủ động thu thập, phân tích thông tin, rà soát các doanh nghiệp trọng điểm; các trường hợp khai sai mức thuế, mức độ tuân thủ pháp luật thấp để xây dựng kế hoạch thu thập, phân tích, xử lý thông tin phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro và dấu hiệu vi phạm để thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan.

Kết quả cụ thể, đơn vị thu thập, xử lý thông tin đối với 15 doanh nghiệp; tiếp nhận và thu thập thông tin theo phiếu chuyển nghiệp vụ do các chi cục hải quan cửa khẩu chuyển về 1 doanh nghiệp; thường xuyên thực hiện công tác thu thập, xử lý thông tin đối với các doanh nghiệp thuộc kế hoạch kiểm tra tuân thủ.

Cùng với đó, Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Lào Cai) duy trì thực hiện thường xuyên công tác thu thập, xử lý thông tin theo chỉ đạo tại công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/1/2021 của Tổng cục Hải quan; thu thập thông tin đối với các công ty trong kế hoạch kiểm tra sau thông quan đánh giá tuân thủ pháp luật năm 2022…

Về kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục đã thực hiện kiểm tra đối với 13 doanh nghiệp (bằng 130% chỉ tiêu được giao). Tổng số tiền thuế đã ấn định hơn 1,44 tỷ đồng; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 59,3 triệu đồng; tổng số tiền đã thu vào ngân sách hơn 1,24 tỷ đồng.

Thái Bình