Hải quan Hải Phòng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022

12:09 | 18/01/2022

(HQ Online) - Phát huy thành tích vượt thu ngân sách ấn tượng trong năm 2021, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ động có các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Hải quan Hải Phòng thu nộp ngân sách gần 65 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Tặng Huân chương cho 8 cá nhân của Hải quan Hải Phòng
Hải quan Hải Phòng thi đua thực hiện thành công Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh
 Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Cục Hải quan Hải Phòng. 	 Ảnh: T.Bình.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, Cục Hải quan Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Năm 2022, một trong các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Hải quan Hải Phòng đặt ra là xây dựng, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu và chống thất thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, đơn vị tập trung rà soát, đánh giá nguồn thu, tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý; chủ động phân tích, dự báo tác động của các yếu tố chủ quan, khách quan đến kết quả thu ngân sách nhà nước tại Cục để xây dựng, triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu phù hợp nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 63.630 tỷ đồng.

Năm 2021 Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 66.362 tỷ đồng, đạt 118,5% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (56.000 tỷ đồng), đạt 109,7% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (57.900 tỷ đồng), tăng 11.694 tỷ đồng (tương ứng 21,4%) so với năm 2020.

Trong đó, khu vực Hải Phòng thu 57.861 tỷ đồng, đạt 116,9% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (49.500 tỷ đồng); đạt 110,2% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (50.800 tỷ đồng); đạt 109,2% chỉ tiêu UBND TP Hải Phòng giao phấn đấu (53.000 tỷ đồng), tăng 10.136 tỷ đồng (tương ứng 21,2%) so với năm 2020.

Khu vực 3 tỉnh ngoài địa bàn Hải Phòng (Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình) thu được 8.501 tỷ đồng, bằng 130,8% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (6.500 tỷ đồng), đạt 106,3% so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (7.100 tỷ đồng), tăng 1.557 tỷ đồng (tương ứng 22,4%) so với năm 2020.

Năm 2021, Cục Hải quan Hải Phòng đóng góp hơn 17,5% vào tổng thu ngân sách toàn Ngành, tiếp tục là đơn vị có số thu lớn thứ hai cả nước (sau Cục Hải quan TPHCM).

Cùng với đó là tập trung xử lý thu hồi thuế nợ đọng. Ban thu hồi nợ thuế Cục kịp thời định hướng, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các chi cục trong quá trình thực hiện công tác thu hồi nợ. Mặt khác, Hải quan Hải Phòng phối hợp với các đơn vị có liên quan để báo cáo, đề xuất UBND thành phố các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển.

Phân tích thêm về các giải pháp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2022, Trưởng Phòng thuế XNK (Cục Hải quan Hải Phòng) Nguyễn Ngọc Khánh cho biết, về thuận lợi, đơn vị luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng, sự phối hợp tốt với các đơn vị liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách.

Tuy nhiên, với những bài học kinh nghiệm thành công trong thực hiện nhiệm vụ thu nhiều năm qua, đặc biệt là năm 2021, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022, ngay từ đầu năm, Phòng Thuế XNK đã đề xuất lãnh đạo Cục những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng thu ngân sách.

Đó là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT ở các khâu nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến làm thủ tục hải quan và đóng góp số thu cho Cục Hải quan Hải Phòng, nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai công tác thu ngân sách trong phạm vi toàn Cục ngay từ đầu năm. Trong đó phân công rõ nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, cách thức tổ chức thực hiện để đảm bảo việc thực hiện công tác thu được đồng bộ thống nhất, thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện của các đơn vị để có biện pháp đôn đốc kịp thời.

Giải pháp quan trọng khác là tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2557/KH-HQHP ngày 25/02/2020 về phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp, đưa quan hệ đối tác đi vào thực chất tại tất cả các hoạt động nghiệp vụ của Cục Hải quan Hải Phòng. Cụ thể, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại. Tăng cường tổ chức đối thoại, ghi nhận và giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo sự tin tưởng, yên tâm cho cộng đồng doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng. Đồng thời củng cố nhân sự và duy trì thường xuyên hoạt động của Tổ giải quyết vướng mắc tại Cục và các chi cục, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phản ánh của doanh nghiệp trong phạm vi thuộc thẩm quyền được giao.

Song song với các giải pháp tạo thuận lợi, Hải quan Hải Phong tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại thông qua kiểm soát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra trị giá, mã, thuế suất trong thông quan, tập trung rà soát, đánh giá phân tích các mặt hàng có rủi ro cao, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, khai sai mã số, khai ngụy trang tên hàng hoặc khai tên hàng không rõ ràng, đầy đủ, đặc biệt là các lô hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, tần suất xuất nhập khẩu nhiều... Qua đó, đảm bảo kiểm soát tốt tình hình, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua địa bàn quản lý và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp trên địa bàn, chống thất thu ngân sách.

Về công tác quản lý nợ thuế, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình thuế; phân loại các nhóm nợ, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp, đưa ra biện pháp xử lý theo đúng quy định; quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ thuế theo quy định của pháp luật, giảm nợ đọng thuế, định kỳ công khai các doanh nghiệp nợ thuế; không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2022 cao hơn thời điểm 31/12/2021.

Một giải pháp quan trọng khác là tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng của cán bộ công chức cả về đạo đức công vụ cũng như chuyên môn nghiệp vụ, tử đỏ bố trí, sắp xếp cán bộ công chức có khả năng trình độ vào các vị trí phù hợp để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thái Bình