Hải quan Đồng Tháp phối hợp với Quản lý thị trường ngăn chặn buôn lậu

09:04 | 04/05/2022

(HQ Online) - Đội Kiểm soát Hải quan, các chi cục trực thuộc Cục Hải quan Đồng Tháp vừa ký kết quy chế phối hợp với các đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp.

Hải quan Đồng Tháp phối hợp bắt hàng nghìn bao thuốc lá lậu
Hải quan Đồng Tháp phối hợp hiệu quả ngăn chặn hàng lậu
Hải quan Đồng Tháp và Cục Quản lý thị trường
Cục Hải quan Đồng Tháp và Cục Quản lý thị trường cùng phối hợp chống buôn lậu

Tại buổi ký kết quy chế phối hợp, các đơn vị đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chống buôn lậu tại địa bàn biên giới và nội địa.

Thông qua các nội dung trong quy chế phối hợp, trong thời gian tới các đội công tác của hai lực lượng sẽ phát huy hết khả năng và trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, lưu thông, buôn bán và kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; các hành vi gian lận xuất xứ, nhãn mác, gian lận thương mại khác trên địa bàn Đồng Tháp.

Lãnh các đơn vị hai lực lượng cam kết sẽ tiếp tục tạo mối quan hệ gắn kết, đồng thuận, phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của hai lực lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Cục Hải quan Đồng Tháp với Cục Quản lý thị trường Đồng Tháp đã ký kết Quy chế phối hợp hoạt động số 1046/QCPH-HQ-QLTT ngày 29/6/2021 trong thực hiện công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, lưu thông, buôn bán và kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ; các hành vi gian lận xuất xứ, nhãn mác, gian lận thương mại khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lê Thu