Hải quan Đà Nẵng giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính

14:22 | 07/05/2021

(HQ Online) - Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với 2 loại thủ tục, gồm: Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại và Thủ tục công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy.

Hải quan Đà Nẵng thu ngân sách tăng 56,5%
Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng làm việc với Cục Hải quan Đà Nẵng
Hải quan Đà Nẵng: Nâng cao nhận thức về văn hoá ứng xử công sở cho công chức
Thủ tục hành chính được công khai tại một địa điểm làm thủ tục hải quan.
Thủ tục hành chính được công khai tại một địa điểm làm thủ tục hải quan.

Nội dung này được Cục Hải quan Đà Nẵng thông báo cụ thể tại Thông báo số 863/TB-HQĐNg ngày 29/4 về việc giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô không nhằm mục đích thương mại: Giảm từ 7 ngày làm việc (theo quy định tại điểm b.3 khoản 1 Điều 4 Chương II Thông tư 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính) xuống còn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ (trừ những trường hợp phức tạp, cần xác minh tại địa bàn, xác minh đối tượng nhập khẩu và phải chờ xác nhận của các cơ quan liên quan khác).

Thủ tục công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy, giảm từ 5 ngày làm việc (theo quy định tại Điều 102 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính) xuống còn 4 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ.

Việc giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính nêu trên của Cục Hải quan Đà Nẵng nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, là giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hồng Vi