Hà Nội công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

14:06 | 23/03/2023

(HQ Online) - Ngày 23/3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Mai Xuân Trường, kết quả Chỉ số CCHC trung bình cả hai khối sở và khối huyện đều tăng so với năm 2021. Cụ thể, ở khối sở, kết quả trung bình năm 2022 là 85,73%, tăng 3,78% so với năm 2021. Đối với khối sở, 4/8 nội dung có kết quả tăng là: xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số (tăng 13,09%); công tác chỉ đạo điều hành CHCC (tăng 7,66%); xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (tăng 3,58%); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (tăng 1,40%); các quận huyện 5/8 nội dung có kết quả tăng… Đặc biệt, kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 0,6% so với năm 2021.

Với các quận, huyện, kết quả trung bình năm 2022 là 92,75%, tăng 2,20% so với năm 2021. Trong đó, 5/8 nội dung có kết quả tăng là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; công tác chỉ đạo, điều hành CHCC; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); cải cách tài chính công; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng người dân năm 2022 tăng 2,2% so với năm 2021.

Hà Nội công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
Kết quả chỉ số cải cách hành chính trung bình cả hai khối sở và khối huyện đều tăng so với năm 2021.

Sở Lao động-Thương binh & Xã hội đứng đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, cơ quan tương đương sở, với kết quả Chỉ số CCHC đạt 91,68%. Đứng thứ hai là Sở Nội vụ với kết quả Chỉ số CCHC 91,59%; đứng thứ ba là Sở Tài chính với 90,57%. Đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng này là Sở Thông tin và Truyền thông, với 80,9%.

Quận Hoàn Kiếm đứng đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2022 của UBND các quận, huyện, thị xã, với kết quả Chỉ số CCHC đạt 96,08%. Đứng thứ hai là quận Nam Từ Liêm vơi kết quả Chỉ số CCHC 95,39%; đứng thứ ba là quận Long Biên với 94,46%. Đứng cuối trong bảng xếp hạng này là huyện Ứng Hòa với kết quả 88,86%.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá, dù đã thấy nỗ lực của các sở, ngành, quận huyện trong cải cách hành chính nhưng vẫn chưa đạt được theo đúng mong đợi của doanh nghiệp và người dân với vị thế thủ đô văn hoá, văn hiến và văn minh. Nếu không cải cách hành chính mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào Thủ đô những năm tới. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị, CBCCVC các sở, ngành, quận huyện cần đẩy mạnh văn hoá công chức công vụ, lan toả triển khai bộ chỉ số đánh giá về cải cách hành chính rộng khắp, Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính, hướng đến giảm tỷ lệ hồ sơ chậm, trễ hạn, giảm thời gian đi lại của người dân.

Xuân Thảo