Gia hạn doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty Fujikura Automotive Việt Nam

13:48 | 20/05/2022

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký quyết định gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty Fujikura Automotive Việt Nam (có địa chỉ tại KCN Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Công ty San Fang Việt Nam được gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên
Công ty TNG được gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên
LG Display Hải Phòng được gia hạn chế độ doanh nghiệp ưu tiên
Gia hạn doanh nghiệp ưu tiên đối với Công ty Fujikura Automotive Việt Nam
Ảnh: Internet.

Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 26 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính, Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính và các quy định liên quan của pháp luật.

Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 3 năm (ba mươi sáu tháng) kể từ ngày quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên gần nhất đối với Công ty hết hiệu lực. Sau thời hạn này, nếu Công ty đáp ứng các điều kiện quy định thì tiếp tục được gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên.

Công ty Fujikura Automotive Việt Nam được công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan năm 2016 và được Tổng cục Hải quan gia hạn lần đầu năm 2019.

Hiện cả nước có 73 doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan.

Thái Bình