Điều kiện để được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Việt Nam - Hàn Quốc

09:09 | 24/07/2021

(HQ Online) - Công ty TNHH Dongwha Việt Nam nêu thắc mắc, để được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, hàng hóa nhập khẩu của công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định nào trong thời gian chờ kết quả phân tích, phân loại?

Không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với hàng có xuất xứ từ New Caledonia
Thực hiện Nghị định về Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt hai chiều Việt Nam – UKVFTA

Trả lời DN về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, để được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt trong thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, hàng hóa NK của công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Trong đó C/O mẫu VK được cấp cho lô hàng phải hợp lệ.

Liên quan đến kết quả phân tích phân loại, Tổng cục Hải quan cho biết, Điều 46 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK quy định về nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám định.

4007-img-1225
Hoạt động nghiệp vụ hải quan tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang.

Cụ thể, đối với hàng hóa phải phân tích, giám định để đảm bảo xác định chính xác số thuế phải nộp thì người nộp thuế thực hiện nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 33 và Điều 42 Thông tư này.

Nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai của người nộp thuế dẫn đến có thay đổi về số tiền thuế phải nộp thì sau khi có thông báo của cơ quan Hải quan về kết quả phân tích, giám định, người nộp thuế thực hiện khai bổ sung thông tin trên hệ thống, nộp thuế, không phải tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định hoặc được hoàn trả số tiền thuế đã nộp (nếu có) theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế không khai bổ sung thì cơ quan Hải quan thực hiện ấn định thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn thiếu, tiền chậm nộp và tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Đối chiếu với các quy định trên, theo Tổng cục Hải quan, nếu kết quả phân tích, giám định hàng hóa khác so với nội dung khai ban đầu, công ty phải thực hiện khai bổ sung thông tin trên hệ thống sau khi nhận được thông báo của cơ quan Hải quan về kết quả phân tích, giám định.

Trường hợp hàng hóa phải nộp thuế, sẽ không tính tiền chậm nộp đổi với tờ khai được lấy mẫu phân tích trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định.

Nụ Bùi