Đề xuất sửa đổi quy định miễn lệ phí trước bạ đối với một số trường hợp

10:07 | 20/08/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi một số quy định về miễn lệ phí trước bạ để phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

Đề xuất sửa đổi quy định về lệ phí trước bạ ô tô, xe máy Đề xuất sửa đổi quy định về lệ phí trước bạ ô tô, xe máy
Đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về lệ phí trước bạ Đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về lệ phí trước bạ
0606-92128817-3285040441509529-1621864695617028096-n
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Ảnh: Thùy Linh.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP quy định miễn lệ phí trước bạ đã cụ thể nhiều trường hợp được miễn. Tuy nhiên, thực tế đã phát sinh nhiều tồn tại hạn chế.

Cụ thể, Bộ Tài chính chỉ ra quy định về miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản hợp nhất cho vợ chồng khi kết hôn hoặc phân chia khi ly hôn. Tại điểm c khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP) quy định miễn lệ phí trước bạ đối với "Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng của hộ gia đình khi phân chia tài sản đó theo quy định của pháp luật cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại.”

Thực tế phát sinh trường hợp vợ chồng sau khi kết hôn có nhu cầu hợp nhất lại tài sản thì chưa có hướng dẫn về miễn lệ phí trước bạ hay không. Đồng thời, chưa có quy định về miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp bất động sản do vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết.

Trong khi đó, pháp luật về thuế thu nhập cá nhân quy định, bất động sản do vợ hoặc chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết thì việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, để đảm bảo quyền lợi của của vợ, chồng hợp nhất tài sản khi kết hôn và phân chia tài sản sau khi ly hôn, tương tự như trường hợp chia, tách, hợp nhất, sát nhập công ty cũng được miễn lệ phí trước bạ, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Bộ Tài chính đã đề nghị bổ sung miễn lệ phí trước bạ đối với tài sản hợp nhất của vợ chồng sau khi kết hôn hoặc phân chia cho vợ, chồng khi ly hôn theo thỏa thuận hoặc do tòa án phán quyết vào điểm c khoản 16 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP cho phù hợp.

Tương tự, về trường hợp miễn lệ phí trước bạ đối với tàu thủy, thuyền chở khách tốc độ cao, tại khoản 27 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP, đối tượng miễn lệ phí trước bạ là “tàu thủy, thuyền chở khách tốc độ cao”.

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa chỉ có định nghĩa “Tàu khách cao tốc (Tàu cao tốc chở khách)”. Như vậy, chưa có sự thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 27 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP cho phù hợp.

Thùy Linh