Đề xuất 8.600 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

15:08 | 26/05/2021

(HQ Online) - Để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các bộ ban, ngành dự thảo Nghị định hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó đề xuất một gói hỗ trợ trị giá 8.600 tỷ đồng nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Doanh nghiệp nông nghiệp "tiếp cận gói tín dụng có lãi suất thấp còn khá khó khăn"
Nông nghiệp “mất” 1 nhóm hàng xuất khẩu tỷ USD
Thủ tướng đồng ý kéo dài chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Thúc tái cơ cấu, nông nghiệp Việt muốn tăng xuất khẩu nông sản 5%/năm

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số vốn dự kiến được giao kế hoạch trung hạn từ ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020 là hơn 300 tỷ đồng, bố trí cho 24 địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình bố trí vốn hàng năm, do ngân sách trung ương bố trí không đủ theo kế hoạch trung hạn, hơn nữa các công trình kết cấu hạ tầng của địa phương thu hút nguốn vốn lớn, dẫn đến nguồn vốn ngân sách trung ương được bố trí thực hiện theo Nghị định 57/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chỉ còn hơn 113,5 tỷ đồng, cho 31 dự án tại 15 địa phương, đạt trung bình 3,7 tỷ đồng/dự án. Do ngân sách địa phương hầu hết khó khăn nên chưa bố trí vốn hoặc bố trí vốn để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn là rất ít.

Thực tế quá trình triển khai Nghị định 57/2018 cũng sớm bộc lộ nhiều vấn đề phát sinh như dù có hàng chục địa phương ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, danh mục dự án khuyến khích đầu tư hay định mức hỗ trợ chi tiết nhưng chưa có địa phương nào ban hành cơ chế chính sách thúc đẩy tập trung đất đai theo Nghị định 57/2018.

Đề xuất 8.600 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một gói hỗ trợ trị giá 8.600 tỷ đồng nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định việc ban hành các cơ chế chính sách triển khai Nghị định 57/2018 còn chậm một phần do sự thiếu chủ động của các địa phương. Một phần do các chính sách ưu đãi cho nông nghiệp, nông thôn có nhiều tại các địa phương do đó khi xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp cần phải rà soát các chính sách đang triển khai tại địa phương để đề xuất phương thức và mức hỗ trợ phù hợp đối với doanh nghiệp nông nghiệp.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo mức hỗ trợ giai đoạn 2016-2020, mức hỗ trợ từ NSNN là 6% tổng mức đầu tư dự án, nhu cầu vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho 800 dự án đầu tư nông nghiệp tại các địa phương hiện lên tới 8.600 tỉ đồng (khoảng 8%). Nếu dự kiến mức hỗ trợ tối đa từ NSNN giai đoạn 2021-2025 là 10% thì sẽ thu hút được khoảng 9.000 tỷ đồng từ các doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp, nông thôn.

“Ví dụ mỗi 1 dự án hình thành tương ứng với 1 doanh nghiệp với mức vốn khoảng 100 tỷ đồng, như vậy với 100 doanh nghiệp nông nghiệp quy mô vừa được hình thành/năm sẽ tạo ra ít nhất 10.000 việc làm trực tiếp và 30.000 lao động gián tiếp”, Bộ Kế hoạch và đầu tư nhấn mạnh.

Đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định sản phẩm nông nghiệp trong vùng dự án trên địa bàn, tăng hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn góp phần chuyển dịch nhanh hơn tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Xuân Thảo