Facebook Twitter youtube Tiktok

Thông tin đơn vị gửi câu hỏi

 • Tran Anh
 • Số 2 ngõ 23 Đỗ Quang
 • 0987188777
 • tranvananh.bhq@gmail.com

Câu hỏi tư vấn

(13-08-2019 21:48)
 • Thủ tục hải quan
 • Đề nghị thực hiện đúng theo tinh thần Thông tư 39/2018/TT-BCT.
 • Theo Thông tư 39/2018/TT-BCT, Hồ sơ hải quan sẽ được người khai nộp dưới dạng điện tử (bản scan) khi thực hiện đăng ký tờ khai. Người khai không cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ giấy và mang đến cơ quan hải quan để nộp nữa. Song trên thực tế, vẫn còn tình trạng một số Chi cục Hải quan (Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công) vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải in, ký đóng dấu và nộp hồ sơ giấy các loại chứng từ đã được scan và gửi trên hệ thống khai hải quan điện tử. Những yêu cầu này khiến quá trình thông quan bị chậm trễ, gây mất thời gian và phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.

Trả lời tư vấn

(17-12-2019 09:37)
 • Tổ tư vấn Pháp luật Báo Hải quan
 • - Việc khai báo, nộp và và xác nhận các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 3, điểm a Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2, khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan có thể ở dạng dữ liệu điện tử hoặc chứng từ giấy được chuyển đổi sang chứng từ điện tử (bản scan có xác nhận bằng chữ ký số), trừ trường hợp theo quy định phải nộp bản chính dưới dạng giấy(trừ các loại chứng từ đã được cơ quan có thẩm quyền gửi dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, một cửa Asean).

  - Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 5459/TCHQ-GSQL ngày 19/9/2018 hướng dẫn công chức hải quan chấp nhận chứng từ giấy để giải quyết thủ tục hải quan trong trường hợp hệ thống bị lỗi(chậm hoặc  không tiếp nhận được chứng từ điện tửhoặc trường hợp số lượng hồ sơ vượt quá dung lượng cho phép của hệ thống (>2MB) như nêu tại điểm 4 mục II công văn 3899/TCHQ-GSQL ngày 04/7/2018). Do vậy, có thể có trường hợp nhân viên làm TTHQ hoặc đơn vị làm dịch vụ làm thủ tục hải quan yêu cầu doanh nghiệp cung cấp chứng từ giấy để dự phòng trường hợp như đã nêu trên...

  - Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã quán triệt đến công chức tại các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại Công văn số 4334/TCHQ-GSQL, yêu cầu các công chức không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình, nộp chứng từ giấy ngoài quy định để kiểm tra.

  - Đối với kiến nghị của doanh nghiệp, do không nêu cụ thể trường hợp nào nên Cục Hải quan TP Đà Nẵng không có cơ sở để trả lời. Cục Hải quan xin ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp và đề nghị phản ánh kịp thời trường hợp công chức của Chi cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan ngoài quy định để Cục hải quan kịp thời chấn chỉnh.

Lọc theo danh mục

Gửi câu hỏi của bạn

Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email:
Danh mục:
Chính sách nhập khẩu
Chính sách thuế
Chính sách xuất khẩu
Chính sách xuất nhập cảnh
Hoàn thuế GTGT cho du khách
Thủ tục hải quan
Tiêu đề:
Câu hỏi của bạn:
* Nhập tất cả các trường
Phiên bản di động