Facebook Twitter youtube Tiktok
Xin chờ trong giây lát...

Đánh giá năng lực công chức của Cục Hải quan Hải Phòng

Kỳ đánh giá năng lực công chức năm 2019 của của Cục Hải quan Hải Phòng.

Video trong bài viết: 472 công chức Hải quan Hải Phòng tham gia đánh giá năng lực

Phiên bản di động