Cục Thuế Hà Nội đã thu ngân sách vượt dự toán được giao

08:53 | 01/01/2021

(HQ Online) - Năm 2020, Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao và vượt dự toán thu trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Các địa phương phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 3% dự toán năm 2021
Ngành Thuế ước thu ngân sách năm 2020 vượt dự toán 1%
Cục Thuế Hà Nội ước hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2020
Cục Thuế Hà Nội đã thu ngân sách vượt dự toán được giao
Kết quả thu ngân sách nhà nước tích cực của Cục Thuế Hà Nội có được do sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, đến 17 giờ ngày 31/12/2020, tổng thu ngân sách nhà nước TP năm 2020 do ngành Thuế quản lý thực hiện khoảng 265.890 tỷ đồng, đạt 102,1% dự toán Hội đồng Nhân dân TP giao. Số thu này tăng 5,9% so với thực hiện năm 2019 với 9/18 khoản thu, lĩnh vực thu có kết quả khả quan.

Kết quả 2020 góp phần chung cả giai đoạn 2016-2020, phản ánh các nguồn thu ngày càng được quản lý đầy đủ và chặt chẽ hơn theo Luật Ngân sách nhà nước; chuyển dịch cơ cấu thu ngân sách nhà nước TP theo hướng tích cực, bền vững với tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước TP tăng từ mức 85,7% của giai đoạn 2011-2015 lên 91,4% bình quân giai đoạn 2016-2020 (riêng năm 2020 là 92,6%).

Theo ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, có thể khẳng định, trong bối cảnh nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2020 chịu nhiều tác động bất lợi thì kết quả thu ngân sách nhà nước tích cực nêu trên có được do sự cộng hưởng của nhiều yếu tố.

Đầu tiên phải kể đến là sự nỗ lực vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên cơ sở các chủ trương, chính sách; các nội dung chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp – người dân, tháo gỡ khó khăn - tạo môi trường kinh doanh thuận lợi… của Chính phủ và triển khai của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Thành phố đã phát huy hiệu quả kịp thời.

Bên cạnh đó, thời gian qua Cục Thuế Hà Nội cũng nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, có định hướng cụ thể của Bộ Tài chính, của TP và đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời, chính xác của Tổng cục Thuế đối với công tác thu. Đồng thời, có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, các sở, ban, ngành, cùng cả hệ thống chính trị các địa phương trong công tác thu ngân sách nhà nước.

Cũng theo đại diện Cục Thuế Hà Nội, ngoài kết quả thu ngân sách vượt dự toán, công tác tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế; công tác thanh, kiểm tra thuế; công tác cải cách hiện đại hóa quản lý thuế và công tác tổ chức bộ máy cũng đạt được kết quả khả quan.

Cũng theo báo cáo của Cục Thuế Hà Nội, năm 2020 cơ quan này đã thu hồi, xử lý khoảng 8.300 tỷ đồng tiền thuế nợ, khoanh nợ khoảng 7.200 tỷ đồng, số nợ thuế đạt dưới 5% trên tổng số thu ngân sách nhà nước.

Dự báo năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, trên cơ sở kết quả công tác thuế năm 2020, Cục Thuế Hà Nội xác định triển khai 8 nhóm giải pháp với 2 khâu đột phá nhằm thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021. Trong đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế phát triển để nuôi dưỡng – phát triển nguồn thu.

Ngành Thuế Thủ đô cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác công tác thu nợ, cưỡng chế nợ thuế để giảm số nợ thuế và đảm bảo tỷ lệ nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước. Song song với đó là công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế.

Thùy Linh