Công bố danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam

09:44 | 24/11/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa công bố danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam.

37 nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai và nộp thuế hơn 3.100 tỷ đồng
26 tổ chức đã nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài
Cổng Thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài
Cổng Thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài được hoạt động từ tháng 3/2022.

Theo Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế), việc công bố danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam được căn cứ trên cơ sở quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Hiện đã có 39 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế tại Việt Nam. Theo đó, danh sách được Cục Thuế doanh nghiệp lớn đăng tải công khai trên Website: https://etaxvn.gdt.gov.vn/nccnn/Request.

Một số nhà cung cấp nước ngoài Tổng cục Thuế vừa công bố gồm: Microsoft Regionnal Sales Pte Ltd; iHerb, LLC; Netflix Pte. Ltd; Tiktok Pte. Ltd; Blizzard Entertainment Inc; Educational Testing Service; LinkedIn Singapore Tte. Ltd; Ezviz International Limited…

Được biết, Cổng Thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2022. Sau hơn 7 tháng triển khai, đến cuối tháng 10/2022, đã có 37 nhà cung cấp nước ngoài gồm: Google, Apple, Netflix, Facebook…, thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế thành công với tổng số tiền trên 3.170 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho rằng, điều này cho thấy, chính sách thuế, quản lý thuế của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo sự công bằng, minh bạch cho các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới khi kinh doanh tại Việt Nam.

Thùy Linh