Cơ sở phân loại mặt hàng sử dụng sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn

08:19 | 10/05/2022

(HQ Online) - Để đảm bảo việc phân tích, phân loại mặt hàng có thành phần chính là chất màu, polyme, dung môi hữu cơ, dạng lỏng, khai báo sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn khai báo trên tờ khai.

Kiểm tra, rà soát để phân loại chính xác mặt hàng camera
Thống nhất phân loại mặt hàng cụm cánh tản nhiệt làm mát máy biến thế
Thống nhất phân loại hàng hóa đối với mặt hàng dầu cá, thực phẩm bổ sung omega, EFA/DHA
3703-img-9886
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Kiểm định Hải quan 6. Ảnh: Hồng Nụ

Tổng cục Hải quan cho biết, việc phân tích, phân loại hàng hóa tại khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan quy định: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đén hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

Căn cứ trên quy định hiện hành và tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 32.08 và nhóm 32.12 thì mặt hàng có thành phần chính là chất màu, polyme, đã phân tán trong môi trường không chứa nước, dạng lỏng và có tính chất tạo màng bền được phân loại như sau:

Trường hợp mặt hàng có thành phần gồm chất màu (hệ phân tán nồng độ cao), polyme, đã phân tán trong môi trường không chứa nước, có tính chất tạo màng bền, được sử dụng với tỷ lệ nhỏ để điều chỉnh màu cho sơn, tạo màu cho sơn thì phù hợp phân loại vào nhóm 32.12.

Trường hợp mặt hàng có thành phần gồm chất màu, polyme, đã phân tán trong môi trường không chứa nước, có tính chất tạo màng bền, được sử dụng là bán thành phẩm của sơn thì phù hợp phân loại vào nhóm 32.08.

Để đảm bảo đủ cơ sở phân loại theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Tổng cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn doanh nghiệp theo hướng:

Trường hợp mặt hàng được khai báo làm thuốc màu sản xuất sơn thì hướng dẫn doanh nghiệp khai cụ thể thành phần, tỷ lệ sử dụng và mục đích sử dụng.

Trường hợp mặt hàng được khai báo làm bán thành phẩm của sơn thì hướng dẫn doanh nghiệp khai cụ thể thành phần; tỷ lệ sử dụng, thành phần các chất và dung môi pha thêm với mặt hàng để tạo thành sơn thành phẩm.

Trường hợp nhận được yêu cầu phân tích, phân loại, Chi cục Kiểm định hải quan căn cứ khai báo của doanh nghiệp, hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại, kết quả phân tích để thực hiện phân loại hàng hóa và ban hành Thông báo kết quả phân tích, phân loại theo quy định.

Trường hợp sau khi phân tích, phân loại, xác định có nghi vấn về khai báo của doanh nghiệp, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai chuyển hồ sơ tới đơn vị có thẩm quyển để kiểm tra sau thông quan.

N.Linh