Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ góp phần ngăn chặn Covid-19

08:07 | 23/02/2021

(HQ Online) - Trong bối cảnh chống dịch cấp thiết hiện nay, yêu cầu không để xảy ra chậm trễ khi vận chuyển hàng hoá là rất quan trọng với các bên liên quan, do đó cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) xác định đảm bảo thông tin thông suốt là chìa khoá của vấn đề. Quy trình thủ tục mới cho phép các đơn vị chức năng của CBP kiểm tra chứng từ và các đơn vị cửa khẩu được thông báo trước khi hàng đến và làm thủ tục ngay cho hàng hoá mà không gây ra bất kỳ sự chậm trễ nào.

Cơ quan Bảo vệ biên giới Australia đối phó với Covid-19
Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh ký Hiệp định tương trợ Hải quan
Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh sẽ hỗ trợ Hải quan Đà Nẵng trang bị máy soi cầm tay
Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ góp phần ngăn chặn Covid-19

Tháng 3/2020, CBP tiếp nhận các đề nghị về hướng dẫn làm thủ tục đối với thiết bị y tế bảo vệ cá nhân (PPE). Tại thời điểm đó, khó khăn phát sinh là nhiều đơn vị Hải quan thuộc CBP nhận được thông tin về các chuyến hàng này một cách riêng rẽ hoặc đồng thời, dưới hình thức khác nhau hoặc giống nhau. Sau khi xem xét và thảo luận về các thông tin trên, CBP đã hướng dẫn thống nhất các đơn vị Hải quan cách thức làm thủ tục cho các chuyến hàng PPE đồng thời chuẩn bị xây dựng thủ tục đơn giản hoá nhằm tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu vắc xin điều trị Covid-19. Để triển khai công việc này, CBP đã quyết định thành lập một nhóm trọng điểm hàng hoá đặt dưới sự điều hành của Trung tâm Dược phẩm, Y tế và Hoá học (PHC) có nhiệm vụ phân loại các yêu cầu nhập khẩu hàng hoá đặc biệt phục vụ chống dịch, điều phối hoạt động giữa các cảng và các đơn vị trên toàn lãnh thổ, và có phản ứng kịp thời, trực tiếp một cách phù hợp.

Những chứng từ liên quan đến hàng hoá phải được gửi đến cơ quan Hải quan trước khi hàng đến và CCRT phải nắm được thông tin của tất cả các chuyến hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Để thống nhất quy trình thủ tục, CBP thiết lập một cổng thông tin các mặt hàng nhập khẩu điều trị Covid-19 được đặt trong trang web của CBP tại địa chỉ https://imports.cbp.gov. Cổng thông tin được được thiết kế với giao diện đơn giản để có thể nhận, tìm và giải đáp các vấn đề về Covid-19 liên quan đến thủ tục thông quan nhập khẩu, lưu giữ hàng hoá và tạo thuận lợi cho di chuyển hàng hoá. PPE và hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, phân loại và thuế suất áp dụng.

Thông qua cổng thông tin, Nhóm Giải pháp hàng hoá Covid-19 (CCRT) của CBP điều phối các câu trả lời, các trường hợp giải phóng hàng ưu tiên, và đưa ra hướng dẫn kịp thời của các cơ quan Chính phủ liên quan đến nhập khẩu vắc xin thiết yếu, các nguồn cung cấp vắc xin và PPE. Theo cơ chế làm việc của CCRT, đại diện của CBP tiếp nhận và giải đáp thông tin liên quan đến hàng hoá. Các nhân viên Hải quan có thẩm quyền sẽ cùng với các cửa khẩu cảng, sân bay và các cơ quan khác của Chính phủ hướng dẫn làm thủ tục và tạo điều kiện thông quan. Những hình thức thông tin yêu cầu có thể bao gồm yêu cầu tạo thuận lợi từ các cơ quan Chính phủ và ngành công nghiệp; hướng dẫn nhập khẩu thiết bị y tế. Về phía các nhà nhập khẩu, họ cũng phải cung cấp thông tin bao gồm dữ liệu chi tiết nhất có thể về chuyến hàng. Trong đó, phải có những thông tin như: bản lược khai, số vận đơn hàng không, số theo dõi, số tờ khai nhập khẩu, hình thức phương tiện vận tải; tên hãng vận tải, cảng đến/ đi; mô tả về hàng hoá; thông tin nước gửi hàng; thông tin về bên uỷ thác và các bên liên quan…

Cũng trong tháng 3/2020, thông qua Mạng lưới xác định trọng điểm thương mại tích hợp (ITTN), CBP đưa ra hướng dẫn về nhập khẩu hàng hoá PPE, các bộ dụng cụ xét nghiệm chưa được cấp phép và các sản phẩm liên quan khác điều trị Covid-19. Tháng 1/2021, thông qua ITTN, CBP hướng dẫn về nhập khẩu vắc xin cũng như hàng hoá, dịch vụ được sử dụng trong điều chế vắc xin. Các tài liệu hướng dẫn này là kết quả của sự hợp tác giữa CBP và cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm liên bang (FDA) với mục đích tạo thuận lợi cho di chuyển của hàng hoá hợp pháp trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho người dân Hoa Kỳ.

Hoạt động quản lý thống nhất tại biên giới là nền tảng quan trọng cho hoạt động của CCRT. Hiện nay, CCRT phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và Dịch vụ con người (HHS), Bộ Quốc phòng (DOD), cơ quan Liên bang quản lý các vấn đề khẩn cấp (FEMA) và các đơn vị Hải quan thuộc CBP nhằm đảm bảo việc kiểm tra và giải phóng hàng hoá theo quy định quốc gia. Những hoạt động hiện đang được tiến hành gồm Dự án Cầu hàng không nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển dược phẩm và thiết bị y tế bảo vệ cá nhân cũng như các mặt hàng y tế quan trọng khác được nhập khẩu vào Hoa Kỳ để điều trị Covid-19.

Thông qua sự điều phối của Trung tâm PHC, nhóm trọng điểm hàng hoá phát triển quan hệ đối tác với ngành công nghiệp chế tạo vắc xin, dược phẩm giúp điều trị và ngăn ngừa Covid-19. Điều quan trọng hơn là, nhóm cũng giúp các đối tác nắm bắt tình hình và kiểm tra các loại dược phẩm, vắc xin giả. CCRT phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất vắc xin đảm bảo vận chuyển và phân phối vắc xin tới đích đến cuối cùng. Những thủ tục thông quan được phổ biến và sự phối hợp hiệu quả của CCRT đã giúp cho các chuyến hàng được thông quan nhanh chóng và giải quyết ngay các vấn đề phát sinh.

Nhật Minh (Theo Hải quan Hoa Kỳ)