Cơ quan Hải quan không quản lý phần mềm nhập khẩu theo hình thức phi biên giới

10:58 | 11/11/2021

(HQ Online) - Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 09/2019/TT-BTC thì phần mềm nhập khẩu theo hình thức phi biên giới nêu trên chưa có quy định cụ thể về mã số HS, không phải là đối tượng quản lý của cơ quan Hải quan, không yêu cầu phải được làm thủ tục hải quan khi tải về thông qua mạng internet.

Chính sách thuế GTGT, trị giá tính thuế đối với phần mềm nhập khẩu
Thuế GTGT của phần mềm dùng cho máy chấn kim loại được xác định ra sao?
Phần mềm điều khiển vận hành thiết bị sẽ phải xác định trị giá như thế nào?

Trong quá trình triển khai thực hiện quy định, nhiều doanh nghiệp thắc mắc liên quan đến việc xác định trị giá hải quan phần mềm nhập khẩu theo hình thức phi biên giới (phần mềm được cung cấp cùng với mã pin kích hoạt hoặc tải về từ các trang web hoặc nền tảng lưu trữ đám mây...).

Nhân viên điều phối cấp cứu Tổng đài cấp cứu 115 đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung.  Ảnh Cao Thăng
Ảnh minh họa

Theo Tổng cục Hải quan, Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị có phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu kèm theo và trường hợp hàng hóa nhập khẩu là phương tiện trung gian chứa đựng phần mềm ứng dụng dùng cho các thiết bị xử lý dữ liệu.

Cũng tại Luật Hải quan 2014; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 09/2019/TT-BTC thì phần mềm nhập khẩu theo hình thức phi biên giới và không dùng để cài đặt vào máy móc thiết bị nhập khẩu chưa có quy định cụ thể về mã số HS.

Do đó, mặt hàng này hiện không yêu cầu phải được làm thủ tục hải quan khi tải về thông qua mạng internet và đây không phải là đối tượng quản lý của cơ quan Hải quan.

Nụ Bùi