Chính phủ sẽ quyết định tăng vốn nhà nước của ACV dưới hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu

08:51 | 05/12/2021

(HQ Online) - Thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và thẩm quyền quyết định việc tăng vốn nhà nước dưới hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu thuộc Chính phủ.

Vốn điều lệ nhóm ngân hàng tư nhân gấp đôi nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước
MSB được chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Hướng dẫn thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
Chính phủ sẽ quyết định tăng vốn nhà nước của ACV dưới hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu
ACV dự kiến phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu để thực hiện tăng vốn điều lệ.

Bộ Tài chính dẫn thông tin báo chí nêu cho biết, tại hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành được tổ chức ngày 1/11, đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, về công tác thu xếp vốn, Ủy ban Quản lý vốn có văn bản đề nghị các Bộ: Tài chính; Khoa học- Công nghệ, Giao thông- Vận tải cho ý kiến, hỗ trợ trong quy trình cho phép ACV tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn để bảo đảm năng lực tài chính thực hiện dự án.

Về vấn đề này, theo thông tin từ Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), Bộ Tài chính đã nhận được văn bản của Ủy ban Quản lý vốn và hồ sơ phương án tăng vốn điều lệ tại ACV giai đoạn 2021-2023 của Người đại diện vốn nhà nước tại ACV.

Theo ý kiến đề xuất của ACV, dự kiến phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu để thực hiện tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn nhà nước tại ACV để có nguồn vốn đầu tư các dự án cảng hàng không, trong đó có cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Quản lý vốn và hồ sơ phương án tăng vốn điều lệ và đầu tư bổ sung vốn nhà nước giai đoạn 2021-2023 của Người đại diện vốn nhà nước tại ACV, Bộ Tài chính đang nghiên cứu để có ý kiến thẩm định theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 199/TB-VPCP ngày 23/7/2021 về phương án chia cổ tức, phân phối lợi nhuận sau thuế các năm 2019, 2020 và giai đoạn 2021-2025 của ACV.

Theo đó, ACV thuộc đối tượng được đầu tư bổ sung vốn nhà nước, thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại ACV thuộc Ủy ban Quản lý vốn và thẩm quyền quyết định việc tăng vốn nhà nước dưới hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu thuộc Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Quản lý vốn sẽ tiếp tục rà soát, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ phương án, xem xét quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan đại diện chủ sở hữu; trong đó có nội dung đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ để trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Hoài Anh