Châu Á chiếm 65% kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước

10:13 | 29/01/2023

(HQ Online) - Trong năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các thị trường thuộc châu Á đạt 475,29 tỷ USD, chiếm tới 65,1% kim ngạch cả nước.

Nửa tháng đầu năm xuất nhập khẩu đạt hơn 28 tỷ USD
Xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc đạt hơn 175 tỷ USD
Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt gần 507 tỷ USD
Châu Á chiếm 65% kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước
Biểu đồ: T.Bình.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 730,2 tỷ USD, tăng 9,1% (tương ứng tăng 61,2 tỷ USD) so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu là 371,3 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng 35,14 tỷ USD; nhập khẩu là 358,9 tỷ USD, tăng 7,8%, tương ứng tăng 26,06 tỷ USD.

Năm ngoái, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 475,29 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2021, tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (65,1%) trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trong đó, xuất khẩu, năm 2022, đạt 177,26 tỷ USD, tăng 9,5%, chiếm 47,7% kim ngạch cả nước; nhập khẩu đạt 298,03 tỷ USD, tăng 9,6%, chiếm 83% kim ngạch cả nước. Trong 5 châu lục, Việt Nam nhập siêu duy nhất từ châu Á.

Các đối tác lớn ở châu lục này có thể kể đến như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực ASEAN…

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Mỹ đạt 153,73 tỷ USD, tăng 10,5%; châu Âu đạt 75,45 tỷ USD, tăng 2,8%; châu Đại Dương đạt 17,62 tỷ USD, tăng 24,3% và châu Phi đạt 8,1 tỷ USD, giảm 3,9% so với năm 2021.

Thái Bình