Bổ sung quy định về thời gian gia hạn hàng hóa tạm nhập tái xuất

16:47 | 04/08/2021

(HQ Online) - Thời gian gia hạn và thủ tục gia hạn đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, hay địa điểm làm thủ tục hải quan là những vấn đề được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Chưa có quy định khai bổ sung quá thời hạn 60 ngày để chuyển sang đối tượng miễn thuế nhập khẩu
Bổ sung nhiều quy định quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh
Điều chỉnh quy định về xác định trước mã số hàng hóa, giải phóng hàng
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra, giám sát hàng háo XNK.
Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan Quảng Ninh) kiểm tra, giám sát hàng hóa XNK.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập được quy định từ Điều 49 đến Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung từ khoản 22-29 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP).

Tuy nhiên, quy định hiện nay phát sinh một số vướng mắc. Đối với nhóm hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP) chỉ quy định thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập phải đăng ký với cơ quan Hải quan, không quy định việc gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập (riêng Điều 50, Điều 55a có quy định gia hạn), trong thực tế thì các hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập khác còn lại cũng phát sinh việc gia hạn theo nhu cầu công việc và có thỏa thuận với phía nước ngoài.

Ngoài ra, đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất để phục vụ công việc trong thời gian nhất định (gồm trường hợp để thi đấu thể thao), người khai hải quan phải làm thủ tục hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu nơi hàng nhập khẩu về.

Tuy nhiên, hàng hóa cần đưa về các địa điểm, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao để thực hiện thủ tục; việc thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng hóa không thực sự thuận lợi ảnh hưởng đến công tác tổ chức của đơn vị tổ chức sự kiện và quản lý hải quan. Chẳng hạn như hàng hóa tạm nhập cho giải đua F1, hiện các quốc gia tổ chức F1 đều đưa hàng hóa về nơi tổ chức sự kiện để thông quan hàng hóa.

Chính vì vậy, Nghị định 08/2015/NĐ-CP sẽ được bổ sung quy định về thời gian gia hạn và thủ tục gia hạn đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất tại các Điều 51, 52, 54, 55.

Chẳng hạn, Điều 51 về thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để sửa chữa, bảo dưỡng quy định: Thời hạn tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập thực hiện theo hợp đồng cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và đăng ký với chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất. Trường hợp cần gia hạn thời hạn tạm nhập, tạm xuất theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung tờ khai hải quan theo quy định của Bộ Tài chính và nộp 1 bản chụp văn bản thỏa thuận với đối tác nước ngoài về việc gia hạn thời hạn tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất”.

Điều 52 về thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài, tàu biển tàu bay nước ngoài neo đậu tại cảng Việt Nam quy định: Thời hạn tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập thực hiện theo hợp đồng cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và đăng ký với chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất. Trường hợp cần gia hạn thời hạn tạm nhập, tạm xuất theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung tờ khai hải quan theo quy định của Bộ Tài chính và nộp 1 bản chụp văn bản thỏa thuận với đối tác nước ngoài về việc gia hạn thời hạn tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập.

Tại Điều 54 về hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định quy định: Thời hạn tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập theo thời hạn thực tế phát sinh công việc và phải đăng ký với cơ quan Hải quan. Trường hợp cần gia hạn thời hạn tạm nhập, tạm xuất thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung tờ khai hải quan theo quy định của Bộ Tài chính và nộp 1 bản chụp văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về việc kéo dài thời hạn phát sinh công việc.

Tại Điều 55 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế quy định: Thời hạn tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Chi cục Hải quan khi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất. Trường hợp cần gia hạn thời hạn tạm nhập, tạm xuất theo thỏa thuận với bên đối tác thì người khai hải quan thực hiện khai bổ sung tờ khai hải quan theo quy định của Bộ Tài chính và nộp 1 bản chụp văn bản thỏa thuận với đối tác về việc gia hạn thời hạn tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.

Bên cạnh đó, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP cũng sửa đổi bổ sung quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan tại khoản 1, khoản 4 Điều 54 nghị định 08/2015/NĐ-CP theo hướng mở rộng hơn, cụ thể: được thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục hải quan cửa khẩu hoặc chi cục hải quan chuyển phát nhanh hoặc chi cục hải quan nơi quản lý địa bàn diễn ra sự kiện thể thao.

N.Linh