5 doanh nghiệp tại Hải Phòng bị chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

16:20 | 14/03/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với 5 đại lý thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan Hải Phòng.

69 đại lý làm thủ tục hải quan tại TP Hồ Chí Minh bị chấm dứt hoạt động
Khai giảng lớp đào tạo bổ sung kiến thức cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
Hải quan Lạng Sơn đối thoại với doanh nghiệp đại lý làm thủ tục hải quan

Cụ thể, tại Quyết định 338/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2022, Tổng cục Hải quan chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan đối với các đại lý gồm: Công ty TNHH Logistics M&M, Công ty cổ phần Tiếp vận Đình Vũ; Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Vận tải Hải Minh; Công ty TNHH Một thành viên Vietfracht Hải Phòng và Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng và Vận tải Việt Phong.

Việc chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan là do quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày tạm dừng hoạt động, đại lý làm thủ tục hải quan không khắc phục được và không có văn bản đề nghị tiếp tục hoạt động gửi Tổng cục Hải quan theo quy định tại tiết a.4 điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính.

N.Linh