258 sàn giao dịch cung cấp thông tin trên Cổng thông tin thương mại điện tử

15:01 | 08/02/2023

(HQ Online) - Theo thống kê của Tổng cục Thuế, đã có 258 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin trên Cổng thông tin thương mại điện tử với thông tin chi tiết.

258 sàn giao dịch cung cấp thông tin trên Cổng thông tin thương mại điện tử
Kể từ ngày 15/12/2022, Tổng cục Thuế đã chính thức vận hành Cổng thông tin TMĐT.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 98 Luật Quản lý thuế số 38, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế. Do đó, các sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) đang phải cung cấp thông tin cho các cơ quan Thuế theo yêu cầu của từng cơ quan Thuế.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết, việc cung cấp thông tin như vậy đã gây nhiều khó khăn cho các sàn cũng như việc chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Thuế. Cụ thể: do lượng thông tin cung cấp rất lớn, trong khi cách thức cung cấp thông tin mới chỉ được thực hiện theo hình thức thủ công (bản giấy, file excel gửi qua email, gửi bằng USB), các mẫu biểu yêu cầu cung cấp thông tin không thống nhất giữa các cơ quan Thuế, có thể xảy ra trường hợp nhiều cơ quan Thuế cùng yêu cầu cung cấp thông tin.

Để giải quyết khó khăn cho các sàn giao dịch TMĐT trong việc cung cấp thông tin, Tổng cục Thuế đã chính thức vận hành Cổng thông tin TMĐT để tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch TMĐT từ ngày 15/12/2022.

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, theo đó, quy định việc cung cấp thông tin của các sàn giao dịch TMĐT được thực hiện định kỳ hàng quý bằng phương thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Theo Tổng cục Thuế, quy định này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT khi cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế như: cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí tuân thủ pháp luật thuế theo định hướng của Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của chuyển đổi số. Cổng có khả năng tiếp nhận thông tin với quy mô lớn, thường xuyên, liên tục từ các sàn giao dịch TMĐT thông qua hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp.Thông tin thu thập được từ các sàn được dùng để xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ quản lý thuế theo rủi ro đảm bảo bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin TMĐT của Tổng cục Thuế hỗ trợ 3 chức năng chính, bao gồm:

Thứ nhất, hỗ trợ cung cấp thông tin, các sàn chỉ cần đăng nhập vào chức năng này là được cung cấp thông tin theo quy định. Khi đăng nhập vào chức năng này, giao diện màn hình sẽ thể hiện đầy đủ các thông tin chỉ dẫn đảm bảo các sàn được cung cấp thông tin thuận tiện.

Thứ hai, hỗ trợ khai thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn: tại chức năng này, chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT có thể thực hiện khai thay cho các cá nhân kinh doanh qua sàn theo quy định của pháp luật dân sự. Mức thuế suất áp dụng trên doanh thu theo quy định hiện hành đối với cá nhân kinh doanh (ví dụ: kinh doanh phân phối, cung cấp hàng hóa: thuế suất thuế giá trị gia tăng là 1%, thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 0,5%; …).

Thứ ba, hỗ trợ cá nhân khai thuế trực tiếp trên Cổng: cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn giao dịch TMĐT có thể trực tiếp khai thuế tại Cổng. Mức thuế suất áp dụng trên doanh thu theo quy định hiện hành đối với cá nhân kinh doanh.

Được biết, tính đến ngày 6/2/2023, đã có 258 sàn giao dịch TMĐT cung cấp thông tin trên Cổng thông tin TMĐT với thông tin chi tiết về 14.883 tổ chức và 53.212 cá nhân đăng ký bán hàng trên sàn giao dịch TMĐT.

Thùy Linh