100% cổ phần chào bán thành công qua HNX trong tháng 11

19:52 | 30/11/2020

(HQ Online) - Theo Sở GDCK Hà Nội (HNX), tháng 11/2020, tại HNX diễn ra 2 phiên bán đấu giá thoái vốn của Viettel tại Tổng CTCP Bưu chính Viettel và của Agribank tại CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam.

Công ty Chứng khoán VPS dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX
Cổ phần chào bán qua HNX “đắt khách”
Đã có 96,8% cổ phần chào bán thành công qua HNX
100% cổ phần chào bán thành công qua HNX trong tháng 11
Trong tháng 11, tại HNX diễn ra 2 phiên bán đấu giá thoái vốn.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong tháng 11 đạt hơn 10,27 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt hơn 10,27 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%.

Số tiền thu được qua 2 phiên đấu giá đạt hơn 609,8 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 507 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt hơn 2 tỷ đồng.

Trong 11 tháng đầu năm 2020, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức 13 phiên đấu giá, trong đó tất cả đều là phiên đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 53,7 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 52,6 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 97,9%, tổng số tiền trúng giá đạt hơn 1.645 tỷ đồng.

Hoài Anh