10 sự kiện nổi bật của ngành Thuế trong năm 2022

14:02 | 28/12/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa công bố 10 sự kiện nổi bật trong công tác thuế năm 2022 - năm trọng tâm thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế theo Chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế đến 2030.

Ảnh: TCT.
Tổng cục Thuế vừa công bố 10 sự kiện nổi bật trong công tác thuế năm 2022. Ảnh: TCT.

1. Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19, cuộc xung đột Nga-Ucraina... tạo áp lực lớn cho thu ngân sách nhà nước, buộc Nhà nước phải đưa ra nhiều chính sách về thuế (miễn, giảm, gia hạn) để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi trở lại, song dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính; sự nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp và sự phấn đấu quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công chức, nhất là trong việc chủ động tăng cường quản lý chống thất thu bất động sản, thương mại điện tử..., đã giúp tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý năm 2022 ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán, tăng 8,5% so với thực hiện năm 2021, với 63/64 Cục Thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.

2. Ban hành Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

Ngày 23/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 508/QĐ-TTg ban hành Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Đây là văn bản quan trọng, là kim chỉ nam để ngành thuế triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hệ thống thuế. Theo đó, hệ thống chính sách thuế được cải cách gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế. Công tác quản lý thuế được hiện đại hoá toàn diện dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản là thể chế quản lý thuế, nguồn nhân lực và công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng ngành thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Để triển khai chiến lược, Tổng cục Thuế đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể giai đoạn đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 với các giải pháp, lộ trình và phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện theo các nhiệm vụ Chiến lược đã đề ta.

3. Triển khai gói hỗ trợ thuế, phí lớn nhất từ trước tới nay, góp phần tích cực giúp doanh nghiệp, người dân nhanh chóng phục hồi và phát triển

Trong năm 2022, toàn ngành Thuế tiếp tục triển khai các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 186.000 tỷ đồng.

Việc thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được đánh giá là có tác động tích cực, được cộng đồng doanh nghiệp, người dân đánh giá cao, góp phần tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong nước.

4. Hoàn thành triển khai hoá đơn điện tử (HĐĐT) vượt tiến độ

Tiếp nối thành công của việc triển khai HĐĐT giai đoạn 1 tại 6 tỉnh, thành phố trong năm 2021, ngày 21/4/2022 Tổng cục Thuế thực hiện giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố còn lại. Với tinh thần quyết tâm cao và bằng nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ, thống nhất, ngành thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai HĐĐT vượt tiến độ hơn 2 tháng theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành thuế nói riêng và ngành tài chính nói chung.

Đến nay, trên cả nước 100% số doanh nghiệp đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn đã chuyển sang sử dụng HĐĐT và 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển sang sử dụng HĐĐT, với tổng số HĐĐT đã được phát hành là trên 2,1 tỷ hóa đơn.

5. Triển khai Cổng thông tin điện tử dành riêng cho nhà cung cấp nước ngoài và Cổng tiếp nhận thông tin từ sàn thương mại điện tử - bước tiến trong quản lý thuế theo xu hướng quốc tế

Với việc trở thành 1 trong 4 nước đi đầu khu vực ASEAN triển khai áp dụng thu thuế đối với các nhà cung cấp nước ngoài thông qua Cổng thông tin điện tử trực tuyến, Việt Nam đã khẳng định chủ quyền thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh trên nền tảng số.

Cũng trong năm 2022, ngành Thuế chính thức vận hành Cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tửnhằm tiếp nhận thông tin tổng hợp của tổ chức, cá nhân kinh doanh qua sàn thương mại điện tử trong trường hợp sàn thương mại điện tử chưa thực hiện khai thuế thay cho cá nhân.

6. Số hóa toàn diện công tác quản lý, giảm thiểu thủ tục hành chính thuế

Ngành Thuế đã triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax) tới 99% doanh nghiệp đang sử dụng khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử; triển khai hệ thống HĐĐT trên phạm vi toàn quốc; kết nối trao đổi thông tin với các bộ/ngành, các đơn vị, tổ chức bên ngoài nhằm mục tiêu xã hội hóa các dịch vụ về thuế bằng phương thức điện tử... Việc số hóa toàn diện công tác quản lý thuế đã góp phần giảm đáng kể thủ tục hành chính thuế.

7. Triển khai bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong toàn Ngành

Năm 2022, Tổng cục Thuế đã ban hành kế hoạch triển khai bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, DN trong thực hiện dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, theo Quyết định 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ chỉ số được xác định dựa trên 5 nhóm chỉ số thành phần, gồm công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết công việc; số hóa hồ sơ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng.

Với việc triển khai Bộ chỉ số này, ngành Thuế cho thấy quyết tâm nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, chuyển đổi từ cơ quan quản lý hành chính trở thành người bạn đồng hành của người nộp thuế.

8. Kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Trong năm 2022, Tổng cục Thuế tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của 4 đơn vị là Cục Thuế doanh nghiệp lớn; Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế; Cục Kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; và tăng cường một số phòng chức năng thuộc Văn phòng Tổng cục Thuế theo Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, cùng với việc thành lập các phòng, ban chức năng, Tổng cục Thuế đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo của 4 đơn vị nhằm đảm bảo hoạt động độc lập trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao.

9. Ký Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế (MAAC)

Để thực hiện các cam kết quốc tế liên quan đến Hiệp định thuế theo Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh”, trong năm 2022, sau khi hoàn tất thủ tục rà soát về bảo mật dữ liệu người nộp thuế và nhận được thư mời của Tổng thư ký OECD, Chính phủ Việt Nam đã chấp thuận tham gia ký Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế (MAAC) nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý thuế.

Đây cũng là công cụ toàn cầu hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động hợp tác đa phương trong trao đổi thông tin và các hình thức hỗ trợ hành chính khác về thuế.

10. Tổ chức thành công cuộc thi Viết về thuế với thương mại điện tử

Sau 1 năm phát động, ngày 12/9/2022, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Tạp chí Thuế đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi “Viết về thuế với thương mại điện tử”. Dù đây là lĩnh vực mới và khó, lại là lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, song do tính cấp thiết, thời sự của chủ đề cuộc thi nên chỉ trong thời gian ngắn, giữa bối cảnh dịch bệnh, cuộc thi đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các phóng viên, nhà báo, các học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu kinh tế, các hiệp hội, tổ chức, doanh nghiệp và người dân... trên cả nước, với tổng số 1.313 tác phẩm gửi về dự thi.

Thùy Linh