Yêu cầu các cục thuế tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất

13:14 | 31/10/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các cục thuế tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất kịp thời vào ngân sách nhà nước và xử lý vướng mắc thực tế quản lý thu tiền sử dụng đất ở một số địa phương.

Phải hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi được hưởng ưu đãi tiền sử dụng đất, thuê đất
Không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất để trích lập Quỹ phát triển đất
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá
Các DNNN phải lập phương án sử dụng đất để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi lấy ý kiến UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất khi CPH	 	Ảnh: ST
Bộ Tài chính yêu cầu các cục thuế tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất. Ảnh: Internet.

Theo Bộ Tài chính, qua rà soát cho thấy, hiện nay, các quy định vẫn chưa hướng dẫn rõ việc thông báo nộp tiền sử dụng đất trong trường hợp sở tài chính chậm chuyển thông tin về số tiền được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Để đảm bảo thu ngân sách nhà nước kịp thời trong trường hợp Sở Tài chính chậm chuyển thông tin về số tiền được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, Bộ Tài chính đề nghị các cục thuế tổ chức rà soát các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án đầu tư có phát sinh tiền sử dụng đất phải nộp tại địa phương. Theo đó, ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất đối với các dự án đã quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt giá đất của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp sau khi thông báo tiền sử dụng đất, cơ quan thuế nhận được văn bản xác nhận các khoản được giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp thì cục thuế căn cứ văn bản xác định số được giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp thực hiện điều chỉnh thông báo thu và tiền chậm nộp (nếu có) để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế.

Bộ Tài chính yêu cầu các cục thuế tiếp tục giám sát, đôn đốc quản lý thu tiền sử dụng đất vào ngân sách và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có). Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị cục thuế khẩn trương báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh để có chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp kịp thời với cơ quan thuế trong quản lý thu ngân sách.

Thùy Linh