Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 387,7 nghìn tỷ đồng

16:37 | 01/11/2022

(HQ Online) - Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 10 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 67,1% kế hoạch, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ước tính hết 10 tháng mới giải ngân được hơn 51% vốn đầu tư công
Chuẩn bị từ sớm, từ xa để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Bộ Tài chính đề nghị đẩy mạnh giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2022
Vẫn còn hơn 27 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 387,7 nghìn tỷ đồng

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 của TP Hà Nội tăng 12,3%. Ảnh: Internet.

Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10/2022 ước đạt 53,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, tăng 37,1%; vốn địa phương quản lý đạt 43,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,6%.

Tính chung 10 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 387,7 nghìn tỷ đồng, bằng 67,1% kế hoạch năm và tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 64,3% và giảm 7%).

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 của một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương so với cùng kỳ năm trước đạt kết quả như sau: TP Hà Nội đạt 363.77,3 tỷ đồng, tăng 12,3% ; TPHCM đạt 232.74,3 tỷ đồng, tăng 56,2%; Quảng Ninh 134.74,0 tỷ đồng, giảm 8,7%; TP Hải Phòng 124.98,0 tỷ đồng, tăng 18,6%.

Vốn đầu tư thực hiện do trung ương quản lý ước đạt 69,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,3% kế hoạch năm và tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Những Bộ có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách 10 tháng năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ đầu năm là Bộ Xây dựng (tăng 89,1%); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (tăng 32,9%); Bộ Tài nguyên và Môi trường (tăng 28,9%); Bộ Giao thông vận tải (tăng 27,7%).

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 318,3 nghìn tỷ đồng, bằng 68,2% kế hoạch năm và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 209,8 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4% kế hoạch và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2021; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 93,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% kế hoạch và tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2021; vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 86,2% kế hoạch và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Xuân Thảo