Ủy ban Quản lý vốn nhà nước chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

09:38 | 04/11/2022

(HQ Online) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (DN) yêu cầu hội đồng thành viên và người đại diện vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc triển khai đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trong những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 387,7 nghìn tỷ đồng
Chặng đường “nước rút” giải ngân vốn đầu tư công
Chuẩn bị từ sớm, từ xa để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
Hiện có nhiều nút thắt trong công tác giải ngân như: thủ tục rườm rà; tâm lý sợ  trách nhiệm	Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước thúc các DN đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN vừa ban hành Công văn số 1730/UBQLV-TH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN yêu cầu hội đồng thành viên (HĐTV), người đại diện phần vốn nhà nước tại các DN nghiêm túc triển khai, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trong những tháng còn lại cuối năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Cụ thể, Ủy ban yêu cầu HĐTV, người đại diện phần vốn nhà nước tại các DN xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và năm 2023 của DN với nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành các mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra; khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát đề nghị điều chuyển vốn theo quy định giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định.

HĐTV, người đại diện phần vốn nhà nước tại các DN cần trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới; kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, quy mô từng dự án theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã được duyệt, bảo đảm hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án.

Đối với các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2023, Ủy ban đề nghị các DN chủ động chuẩn bị thật tốt các thủ tục, điều kiện cần thiết ngay trong năm 2022 để sẵn sàng triển khai các công việc thực hiện, giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023, không để sau khi giao kế hoạch vốn mới bắt đầu triển khai các công việc. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao.

Ngoài ra, HĐTV, người đại diện phần vốn nhà nước tại các DN cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trước tháng 11/2022; sắp xếp thứ tự ưu tiên khởi công mới các dự án trong năm 2023 bảo đảm tính khả thi về thủ tục đầu tư, thực hiện và giải ngân; hoàn thành một số dự án trọng điểm, tạo động lực mới phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương.

Hoài Anh