Từ 1/7/2023 thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe ô tô với giá khởi điểm 40 triệu đồng

15:59 | 15/11/2022

(HQ Online) - Tại Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô với hiệu lực thi hành từ 1/7/2023 trong thời hạn 3 năm.

Đấu giá biển số xe ô tô: Lo ngại quyền của người trúng đấu giá và chính sách thuế thu nhập
Đề xuất nộp toàn bộ nguồn thu từ đấu giá biển số ô tô vào ngân sách trung ương
Tăng nguồn thu thông qua đấu giá biển số xe
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, đa số ý kiến nhất trí ban hành Nghị quyết này.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc cấp quyền sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá là chính sách mới, khác với quy định của luật hiện hành, nên cần trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm là phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Vì thế, 473 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Nghị quyết, chiếm 94,98% tổng số đại biểu đã thông qua Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

Theo Nghị quyết, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, tiền đặt trước bằng giá khởi điểm với bước giá là 5 triệu đồng.

Trước đó, mức giá khởi điểm nhận được nhiều ý kiến khác nhau, nhưng theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chưa có cơ sở để xác định giá khởi điểm đối với từng loại biển số khác nhau, nên không thể xác định, thẩm định được giá trị của mỗi biển số xe, mà giá trị cao hay thấp phụ thuộc vào sở thích của người tham gia đấu giá quyết định.

Đặc biệt, về quản lý và sử dụng tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô, Nghị quyết được thông qua quy định, số Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Chính phủ quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô.

Khi góp ý về dự thảo Nghị quyết, một số ý kiến đề nghị quy định phân bổ theo tỷ lệ phần trăm (%) nộp ngân sách Trung ương, % ngân sách địa phương. Nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Ngân sách nhà nước thì tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô không thuộc trường hợp phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, nên đề nghị nộp hết vào ngân sách trung ương.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng đã bổ sung quy định người trúng đấu giá được giữ lại biển số để gắn sang xe khác trong trường hợp xe hỏng, bị mất, bị thu hồi…; quy định thời hạn phải đăng ký đối với trường hợp bán xe giữ lại biển số trúng đấu giá.

Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023 và thực hiện trong 3 năm. Chính phủ sẽ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Hương Dịu