Triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng: NHCSXH cần phối hợp với Bộ Tài chính

14:37 | 18/05/2022

(HQ Online) - Gói hỗ trợ lãi suất theo chương trình phục hồi kinh tế thực hiện Nghị quyết 11 đang đi đến khâu cuối cùng và sẽ được ban hành sớm nhất trong tháng 5.

Kho bạc Nhà nước ưu tiên chi phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn
Xóa khoảng cách hỗ trợ doanh nghiệp
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp nhiều sắc thuế hỗ trợ doanh nghiệp

Đây là thông tin được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nêu ra tại Hội nghị triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được NHCSXH phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức vào ngày 18/5 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.Dịu
Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.Dịu

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, liên quan đến vấn đề tín dụng theo Nghị quyết 11, Bộ Tài chính được giao chủ trì và phối hợp thực hiện 4 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 3 nhiệm vụ.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã hoàn thành và báo cáo để Chính phủ ban hành quyết định về chương trình quản lý nợ công giai đoạn 2022-2024 và kế hoạch trả nợ công 2022, trong đó cấp bảo lãnh Chính phủ để NHCSXH phát hành trái phiếu năm 2022 là 20.400 tỷ đồng. Đến nay, NHCSXH đã tổ chức phát hành thành công trái phiếu với tổng số tiền là 2.600 tỷ đồng.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng phối hợp với các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 05/2022/QG-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, với việc sửa nhiều nội dung để tạo điều kiện cho hoạt động của NHCSXH cũng như việc vay nợ, trả nợ của học sinh, sinh viên.

Bộ Tài chính cũng đã phối hợp để trình Chính phủ ban hành Nghị định về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Hiện nay, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính, với nhiệm vụ về ban hành chính sách cấp bù lãi suất cho vay 2% trong 2 năm 2022-2023, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước soạn thảo, lấy ý kiến nên nhiệm vụ này đang đi vào khâu cuối cùng, chờ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ ban hành sớm nhất, cố gắng trong tháng 5/2022.

“Về cơ bản, các nhiệm vụ của Bộ Tài chính được giao chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết 11 đều cơ bản hoàn thành”, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính cũng nhìn nhận thực tế, việc triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 11 của NHCSXH còn xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức nên cần giải pháp đúng và hiệu quả để khắc phục.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, đối với công tác huy động nguồn lực, nguồn vốn theo quyết định được Chính phủ ban hành, NHCSXH được huy động 20.400 tỷ đồng, nhưng đến nay dù có nhiều cố gắng nhưng kết quả trong gần 5 tháng qua mới đạt được 2.600 tỷ đồng, bằng 13% mục tiêu. Do vậy, nhiệm vụ phát hành, giải ngân từ nay đến cuối năm là rất lớn trong điều kiện thị trường tài chính và thị trường vốn đang có nhiều biến động, nhất là xu hướng lãi suất đang tăng lên. Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, NHCSXH cần phối hợp với Bộ Tài chính để tìm giải pháp linh hoạt.

Khó khăn thứ hai, theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi là về sắp xếp nhân lực, quản trị điều hành. Bởi có 26 chương trình thực hiện theo Nghị quyết 11, 15 chương trình sẽ giải ngân trong thời gian tới, 11 chương trình đã hết thời hạn nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi. Các chương trình này đều có dư nợ tín dụng cao, nên cần tập trung vào giải ngân để cho vay. Điều này đặt ra thách thức với năng lực quản trị của NHCSXH, phải bố trí nhân lực đảm bảo hiệu quả, kịp thời trong điều kiện chủ trương chung là không tăng biên chế.

Khó khăn lớn nhất, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, là công tác quản lý rủi ro, kiểm soát chất lượng tín dụng. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu tại NHCSXH đang ở mức có thể “yên tâm”, nhưng vẫn có xu hướng nhích lên nên NHCSXH cần hết sức quan tâm để tín dụng được cung ứng kịp thời nhưng phải đạt chuẩn và đảm bảo chất lượng với khả năng thu hồi cao và phát sinh dư nợ xấu ở mức thấp nhất.

“Các bộ, ngành, địa phương cần hỗ trợ NHCSXH triển khai các nhiệm vụ chính trị, trong đó có các nhiệm vụ tại Nghị quyết 11 để đạt được thành công, chất lượng”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị.

Hương Dịu