TPHCM: Hơn 2.161 tỷ đồng trợ vốn phát triển kinh tế tập thể

10:35 | 14/03/2023

(HQ Online) - TPHCM đặt mục tiêu trong năm 2023, số lượng hợp tác xã đăng ký hoạt động là 736 đơn vị, nâng tổng số lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể đạt 24.000 lao động.

TpHCM
TPHCM sẽ phát triển mới 30 hợp tác xã trong năm nay

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn TPHCM năm 2023.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu trong năm 2023, số lượng hợp tác xã đăng ký hoạt động là 736 đơn vị; trong đó, số lượng hợp tác xã đang hoạt động 617 đơn vị, phát triển mới 30 hợp tác xã; số lượng liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động là 9 đơn vị; nâng tổng số lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể đạt 24.000 lao động; tỷ lệ cán bộ quản lý, nghiệp vụ hợp tác xã đã qua đào tạo có trình độ đại học trở lên đạt trên 55%; trình độ trung cấp, sơ cấp đạt dưới 45%; tỷ trọng đóng góp vào GRDP của TPHCM là 0,5%.

Để thực hiện mục tiêu trên, TPHCM triển khai một số giải pháp như: Tiếp tục thực hiện đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn trong việc áp dụng đối với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn liên quan theo lĩnh vực, ngành; nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025.

Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng chương trình xúc tiến thương mại năm 2023; hỗ trợ các hợp tác xã có sản phẩm xuất khẩu tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. Triển khai showroom trưng bày giới thiệu các sản phẩm nổi bật, tiêu biểu của các hợp tác xã trên địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, Quỹ trợ vốn xã viên hợp tác xã thuộc Liên minh Hợp tác xã TPHCM phấn đấu trợ vốn cho 58.562 lượt thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác với tổng doanh số trợ vốn khoảng 2.161 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 1.248,4 tỷ đồng.

Lê Thu