Tổng cục Thuế: Hộ kinh doanh không phải hộ gia đình

18:57 | 06/05/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế khẳng định, việc quy định phạm vi áp dụng đối với “hộ kinh doanh” và “cá nhân kinh doanh” là phù hợp.

Bộ Tài chính phản hồi việc cầu thủ đội tuyển nữ U14, U16 Việt Nam đóng thuế
Phải có phương án sử dụng đất hiệu quả, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai
Cá nhân nên sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử để phòng tránh dịch Covid-19
Chọn xe tầm giá 500 triệu cho gia đình chơi Tết
Ảnh: Internet.
Theo quy định của pháp luật thuế thì bất kỳ cá nhân, hộ gia đình nào có hoạt động kinh doanh cũng phát sinh nghĩa vụ thuế. Ảnh: Internet.

Dự thảo Thông tư về hướng dẫn thuế và quản lý thuế với hộ kinh doanh, cơ quan soạn thảo đã thay thế đối tượng áp dụng và chịu thuế là hộ kinh doanh thay vì hộ gia đình. Có ý kiến cho rằng, thay vì phải gọi tên cả cá nhân, nhóm và hộ kinh doanh (hàm ý là hộ kinh doanh giữa các thành viên của hộ gia đình) như hiện nay, Bộ Tài chính có thể chỉ cần xây dựng quy chế quản lý thuế cho hộ kinh doanh nói chung.

Trả lời về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho rằng, hộ kinh doanh không phải là hộ gia đình bởi theo quy định về đăng ký kinh doanh có quy định về khái niệm “hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập”.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thuế thì bất kỳ cá nhân, hộ gia đình nào có hoạt động kinh doanh cũng phát sinh nghĩa vụ thuế (trừ thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác), không phân biệt có đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh hay không có đăng ký kinh doanh.

Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, các hoạt động kinh doanh của cá nhân không chỉ là mô hình hộ gia đình hoạt động độc lập trong phạm vi hẹp tại nơi sinh sống mà đã phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau như: hợp tác kinh doanh với tổ chức, tham gia trong chuỗi kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên môi trường số, phạm vi hoạt động xuyên biên giới, không có địa điểm kinh doanh cố định (địa điểm vật lý).

Do đó, để bao quát các đối tượng có hoạt động kinh doanh thuộc diện chịu thuế thì tại dự thảo Thông tư mới quy định phạm vi áp dụng đối với “hộ kinh doanh” và “cá nhân kinh doanh” là phù hợp.

Ngoài ra, đối với pháp luật thuế điều chỉnh đối với hoạt động kinh doanh của thể nhân thì chỉ bao gồm hai sắc thuế chính là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, còn đối với hộ gia đình nếu không có hoạt động sản xuất kinh doanh thì chỉ có thể thuộc diện chịu thuế sửa dụng đất phi nông nghiệp. Do đó, tại dự thảo Thông tư mới không dùng khái niệm “hộ gia đình” vì phạm vi của Thông tư chỉ điều chỉnh đối với hoạt động kinh doanh.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế cho biết theo pháp luật về thuế thu nhập cá nhân thì có 10 khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế với các mức thuế suất và cách tính thuế khác nhau, trong đó, duy nhất thu nhập từ tiền lương tiền công áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần (các mức thuế từ 5% - 35%), còn các khoản thu nhập khác áp dụng theo thuế suất toàn phần.

Đối với hoạt động kinh doanh áp dụng theo biểu thuế toàn phần chi tiết theo từng lĩnh vực ngành nghề, trong đó ngành nghề kinh doanh cung cấp dịch vụ (bao gồm cả cung cấp dịch vụ nội dung thông tin số) chịu thuế suất thuế Ggia trị gia tăng 5%, thuế thu nhập cá nhân 2% (tổng hai loại thuế là 7%).

Theo Tổng cục Thuế, nếu so sánh mức thuế của cá nhân kinh doanh (7%) với mức thuế bậc cao nhất của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (35%) là không phù hợp, bởi vì khoảng 90% cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công chỉ ở mức bậc 1 và bậc 2 (5% -10%).

Ngoài ra, mức thuế suất toàn phần đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân cần phải tương đồng với mức thuế suất của doanh nghiệp có cùng loại hình kinh doanh là phù hợp, không thể so sánh với thu nhập từ tiền lương, tiền công để áp dụng biểu luỹ tiến. Tổng cục Thuế khẳng định quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế về thuế thu nhập cá nhân.

Thùy Linh