Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đề xuất giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

20:57 | 08/03/2019

(HQ Online) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, chuẩn bị báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 do Ngân hàng Thế giới thực hiện.

thu tuong yeu cau tiep tuc de xuat giai phap cai thien moi truong kinh doanh Áp lực hành chính về cải thiện môi trường kinh doanh cần được tiếp tục
thu tuong yeu cau tiep tuc de xuat giai phap cai thien moi truong kinh doanh Động lực bứt phá trong cải thiện môi trường kinh doanh
thu tuong yeu cau tiep tuc de xuat giai phap cai thien moi truong kinh doanh Cải thiện môi trường kinh doanh: Khoảng cách từ chính sách hỗ trợ đến đối tượng thụ hưởng còn khá xa
thu tuong yeu cau tiep tuc de xuat giai phap cai thien moi truong kinh doanh Cải thiện môi trường kinh doanh: Chưa đồng đều giữa các địa phương
thu tuong yeu cau tiep tuc de xuat giai phap cai thien moi truong kinh doanh
Các doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp C/O tại VCCI. Ảnh: H.Dịu

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan trong việc thu thập thông tin, dữ liệu, trao đổi với Ngân hàng Thế giới trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Báo cáo môi trường kinh doanh 2020.

Cơ quan này cần làm việc với Bộ Tài chính để xác định cơ quan chủ trì theo dõi về chỉ số mua sắm công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong quá trình đánh giá các hoạt động cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm tính bền vững của những cải cách này tại Việt Nam; tiếp tục đề xuất những giải pháp cải cách mạnh mẽ các chỉ số môi trường kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ đôn đốc thực hiện kịp thời, đầy đủ Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; kiểm tra việc chuẩn bị chu đáo báo cáo về môi trường kinh doanh 2020 do Ngân hàng Thế giới thực hiện.

Hương Dịu