Thu ngân sách quý đầu năm ước đạt 491,5 nghìn tỷ đồng

17:13 | 30/03/2023

(HQ Online) - Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong quý 1/2023 ước đạt 491,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách Trung ương (NSTW) đạt 37,6% dự toán; ngân sách địa phương (NSĐP) đạt 22,1% dự toán.

Quý 1, thu ngân sách nhà nước ước tăng 1,3%
Infographics: Toàn cảnh bức tranh thu chi ngân sách 2 tháng đầu năm 2023
Thu ngân sách 2 tháng đầu năm ước đạt 362,3 nghìn tỷ đồng
Thu ngân sách quý đầu năm ước đạt 491,5 nghìn tỷ đồng
Số thu nội địa quý 1 đạt khá. Ảnh: Internet

Trong đó, số thu nội địa quý 1 đạt khá, chủ yếu do tập trung thu các phát sinh quý 4/2022 và chênh lệch so với quyết toán thuế năm 2022 (như: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân,...) theo chế độ được kê khai nộp NSNN trong quý 1/2023. Tuy nhiên, nếu loại trừ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2022, thì số thu của 3 khu vực này giảm 6% so với cùng kỳ.

Có 4 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ là thu thuế bảo vệ môi trường; thu phí, lệ phí; các khoản thu về nhà, đất và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng. Ngoài ra, nếu loại trừ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2022, thì số thu của 3 khu vực này giảm 6% so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan thực hiện các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2023; triển khai đầy đủ các giải pháp, các chính sách thu NSNN hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Về chi ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý 1 được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Luỹ kế chi quý I/2023 đạt 17,5% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 10,1% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2022 đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 27,1% dự toán, giảm 3,4%; chi thường xuyên ước đạt 22,4% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2022.

Trong quý 1/2023, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 24/3/2023, đã thực hiện phát hành gần 94 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,53 năm, lãi suất bình quân 4,26 %/năm.

Hoài Anh