Thay đổi nhận thức trong giao thương

16:17 | 04/04/2021

(HQ Online) - Thương mại điện tử tại Việt Nam trong thời gian vừa qua đã có những bước tiến lớn, và cả tiềm ẩn rủi ro. Vì thế, song hành với sự phát triển của thương mại điện tử, các dịch vụ hỗ trợ cũng phải chuyển đổi theo.

Ngành gỗ "xếp hàng" lên mạng để kết nối với thị trường thế giới
Tìm cơ hội xuất khẩu vào thị trường Nam Mỹ
Kết nối giao thương trực tuyến Việt Nam – Canada cho các doanh nghiệp nội thất
Thay đổi nhận thức trong giao thương
Ảnh minh họa: ST

Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2020 do Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) chỉ ra rằng mức tăng trưởng của thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 đạt khoảng 15% và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng vững chắc trong năm 2021 cũng như cả giai đoạn tiếp theo. Vì thế, với bản chất là một loại hình dịch vụ phục vụ giải quyết tranh chấp thương mại, hòa giải thương mại cũng không nằm ngoài sức ảnh hưởng nói trên.

Theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ vào một phần hoặc toàn bộ quy trình giải quyết tranh chấp được đánh giá là hướng đi tối ưu và là xu hướng phù hợp. Tuy nhiên, để có thể triển khai phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến nói chung và hòa giải trực tuyến nói riêng, bên cạnh điều kiện cần - “mở cửa” khung pháp lý về tranh chấp thương mại, phải hội tụ thêm điều kiện đủ - sự nỗ lực của các tổ chức có tiềm năng cung cấp giải pháp giải quyết tranh chấp trực tuyến và sự cởi mở trong quan điểm, nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, luật sư và các nhóm người dùng tiềm năng.

Nhưng thực tế tại Việt Nam, việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức hòa giải và trọng tài vẫn còn hạn chế vì nhiều lý do cả khách quan và chủ quan, trong đó có nhận thức. Phần lớn doanh nghiệp của Việt Nam chưa có thói quen sử dụng trọng tài, hòa giải trong việc giải quyết tranh chấp của mình, thậm chí là chưa có niềm tin vào vai trò của trọng tài, vai trò của hòa giải viên. Mới đây, một nền tảng hòa giải trực tuyến đã xuất hiện tại Việt Nam, với kỳ vọng sẽ giảm chi phí cho doanh nghiệp và các cơ quan chức năng cũng như tăng khả năng tiếp cận cho các doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm hạn chế đi lại, giao thương.

Tuy nhiên, dù là hình thức nào, vấn đề là cần phải tuyên truyền để xã hội đón nhận, thay đổi suy nghĩ của các doanh nghiệp. Việc sử dụng các hình thức giải quyết tranh chấp sẽ giúp hoạt động của các doanh nghiệp trong nước theo kịp tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp trong bối cảnh giao thương vẫn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bình Nam