Tháo gỡ khó khăn khi mua sắm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

10:52 | 02/09/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc mua sắm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đã có nhiều quy định tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho người nộp thuế
TPHCM kiến nghị hỗ trợ vốn vay, miễn giảm thuế… tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Hải quan TP Hồ Chí Minh: Linh hoạt thông quan các lô hàng phục vụ phòng, chống dịch
Tháo gỡ khó khăn khi mua sắm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó đoán định. Ảnh: Internet.

Ngày 17/8, Bộ Tài chính nhận được Công văn số 5411/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Hồi đáp vấn đề này, Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 9754/BTC-HCSN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Tài chính cho rằng, việc mua hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp khẩn cấp phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 Luật Đấu thầu (đấu thầu rộng rãi; đấu thầu hạn chế; chỉ định thầu; chào hàng cạnh tranh; mua sắm trực tiếp; tự thực hiện) vì điều kiện thời gian không cho phép.

Do vậy, để tháo gỡ vướng mắc này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu khi mua sắm hàng dự trữ quốc gia phục vụ yêu cầu bấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các gói thầu bốc xếp, bao bì đóng gói, bảo hiểm đối với hàng dự trữ quốc gia khi xuất cấp đáp ứng yêu cầu cấp bách cũng cần thiết được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Tuy nhiên, Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu chưa điều chỉnh đối với các gói thầu này, dẫn đến khó khăn nhất định trong công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đáp ứng tính huống khẩn cấp.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg theo hướng bổ sung thêm các gói thầu mua hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp khẩn cấp phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và gói thầu thuê bốc xếp, bao bì đóng gói, bảo hiểm hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp phải giao hàng ngay đáp ứng yêu cầu cấp bách.

Mới đây Tổng cục Dự trữ Nhà nước có Văn bản số 1393/TCDT-CSPC về việc rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 gửi Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính).

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước, việc mua hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp khẩn cấp phục vụ phòng, chống Covid-19 không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 Luật Đấu thầu (đấu thầu rộng rãi; đấu thầu hạn chế; chỉ định thầu; chào hàng cạnh tranh; mua sắm trực tiếp; tự thực hiện) vì điều kiện thời gian không cho phép.

Thùy Linh