Thanh khoản chứng khoán phái sinh tăng 56,68% so với tháng trước

09:58 | 07/05/2022

(HQ Online) - Tháng 4/2022, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh so với tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trong tháng đạt 4.053.391 hợp đồng, giá trị giao dịch theo danh nghĩa hợp đồng đạt 591 nghìn tỷ đồng.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm nhẹ
Chứng khoán phái sinh giao dịch trầm lắng trong tháng 8
Sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng khoán phái sinh
Thanh khoản chứng khoán phái sinh tăng 56,68% so với tháng trước
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường phái sinh trong tháng 4/2022 giảm so với tháng 3.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trong tháng đạt 202.670 hợp đồng/phiên, tăng 56,68% so với tháng trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 29,55 nghìn tỷ đồng, tăng 53,15% so với tháng trước.

Chỉ số VN30 giảm 5,53% so với tháng trước và đạt 1.417,31 điểm tại thời điểm cuối tháng. Trong khi đó, giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai VN30 tăng mạnh, khối lượng giao dịch bình quân đạt 202.601 hợp đồng/phiên, tăng 56,63%, giá trị giao dịch theo danh nghĩa hợp đồng bình quân đạt 29.483 tỷ đồng, tăng 52,77% so với tháng trước. Phiên giao dịch ngày 26/4/2022 có khối lượng giao dịch lớn nhất đạt 394.782 hợp đồng. Đây cũng là phiên có khối lượng giao dịch cao nhất kể từ đầu năm 2022.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại ngày 29/4/2022 đạt 30.315 hợp đồng, giảm 5,16% so với tháng trước. Ngày 20/4/2022 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 50.878 hợp đồng, đây cũng là mức OI cao nhất tính từ đầu năm đến nay.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2022 giảm so với tháng 3, chiếm 2,53% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (TPCP), KLGD bình quân hợp đồng tương lai TPCP đạt 68,2 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch theo danh nghĩa bình quân đạt 73,1 tỷ đồng/phiên. Các giao dịch đều được thực hiện bởi các tổ chức trong nước và nước ngoài. Khối lượng mở OI tại thời điểm cuối tháng 4/2022 là 0 hợp đồng.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng so với tháng trước. Tại thời điểm cuối tháng 4/2022, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 973.155 tài khoản, tăng 4,7% so với tháng trước.

Hoài Anh