Tập trung xây dựng hệ thống thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ

20:23 | 25/04/2022

(HQ Online) - Năm 2022, Sở GDCK Hà Nội (HNX) sẽ tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng hệ thống cho thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ và triển khai xây dựng dự thảo quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại “Hội nghị triển khai hoạt động thị trường trái phiếu năm 2022” do HNX tổ chức vào ngày 25/4.

“Bắt bệnh” thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Nhận diện kẽ hở của thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Tập trung xây dựng hệ thống thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ
Quang cảnh hội nghị.

Dự kiến phát hành 400.000 tỷ đồng TPCP năm 2022

Hội nghị này đã nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan quản lý, vận hành thị trường và các thành viên thị trường, cùng trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất kế hoạch phát triển thị trường.

Tổng kết tình hình phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) trên thị trường sơ cấp năm 2021, Kho bạc Nhà nước đánh giá, năm 2021 là một năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, tuy nhiên hoạt động phát hành vẫn đạt các mục tiêu đề ra như đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho NSNN, danh mục nợ Chính phủ được tái cơ cấu an toàn, bền vững, chi phí vay nợ giảm, cải thiện tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư dài hạn, thị trường công khai, minh bạch với đầy đủ thông tin về lịch biểu, khối lượng, kỳ hạn phát hành, kết quả…

Trong năm 2022, Kho bạc nhà nước tiếp tục tập trung vào TPCP có kỳ hạn dài để cân đối và đáp ứng các chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước. Nhiệm vụ theo Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về dự toán NSNN năm 2022 và Nhiệm vụ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 43/2002/QH15, năm 2022, KBNN dự kiến thực hiện phát hành TPCP với khối lượng vào khoảng 400.000 tỷ đồng, khối lượng gọi thầu được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với nhu cầu huy động vốn, chủ yếu phát hành TPCP bằng nội tệ với lãi suất cố định, trả lãi định kỳ, phát hành linh hoạt trái phiếu long/short coupon.

Tại hội nghị, UBCKNN đã giới thiệu dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức thị trường giao dịch, đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành riêng lẻ, dự kiến được ban hành sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 153 được ban hành.

Thị trường giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ được tổ chức giao dịch tập trung để các tổ chức chuyên nghiệp có thể tham gia giao dịch, và giúp phát triển thị trường minh bạch.

Hiện tại HNX và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đang phối hợp triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống công nghệ cho hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán giao dịch, đồng thời có phương án triển khai xây dựng dự thảo quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan, đảm bảo triển khai thị trường trong thời gian sớm nhất.

Tăng cường quản lý, giám sát thị trường TPDN

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) đánh giá khung pháp lý điều chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp được ban hành phù hợp theo cấp độ phát triển của thị trường.

Song để thị trường này phát triển một cách bền vững thì các doanh nghiệp phát hành, công ty kiểm toán, tổ chức định giá, các công ty chứng khoán và nhà đầu tư cần chấp hành đúng quy định pháp luật, tránh mọi hình thức lách luật, lách quy định từ đó phát sinh những rủi ro trong hoạt động này.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo sẽ tăng cường phối hợp với các bộ, ngành trong quản lý, giám sát thị trường TPDN bao gồm việc thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ đối với thị trường này.

Năm 2021, các cơ quan quản lý thị trường đã thực hiện xây dựng, sửa đổi một số văn bản quan trọng, góp phần phát triển thị trường như dự thảo sửa đổi Thông tư số 107/2020/TT-BTC hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của KBNN, làm cơ sở đưa sản phẩm giao dịch mua lại vào thực hiện, giúp giao dịch repos tăng trưởng; Thông tư 24/2022/TT-BTC ngày 07/4/2022 sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp, giúp cho công tác hạch toán trái phiếu trích lập dự phòng, làm cho thị trường được thông suốt, các tổ chức có công cụ hạch toán, thúc đẩy giao dịch TPCP trong năm 2022; Sửa đổi, bổ sung Nghị định 153 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Về phía HNX, trong năm 2021, HNX đã thực hiện được một số chương trình phát triển thị trường TPCP, đem lại kết quả tốt cho thị trường gồm, phối hợp với KBNN cho ra mắt sản phẩm giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước theo Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính với phiên đầu tiên vào ngày 13/7/2021; triển khai đấu thầu theo phương thức đa giá trên hệ thống đấu thầu TPCP vào tháng 10/2021; vận hành Chuyên trang thông tin TPDN phát hành riêng lẻ; triển khai xây dựng bài toán giao dịch TPDN theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

Năm 2022, HNX sẽ tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng hệ thống cho thị trường giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ và triển khai xây dựng dự thảo quy chế, quy trình nghiệp vụ liên quan.

Trên tinh thần cởi mở và thẳng thắn, tại hội nghị, cơ quan quản lý và các thành viên thị trường đã trao đổi tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong cơ chế, chính sách cũng như các giải pháp kỹ thuật nhằm phát triển thị trường trái phiếu một cách ổn định, bền vững và đáp ứng mục tiêu của các bên tham gia thị trường.

Hoài Anh