Tập đoàn Hòa Phát bị xử phạt do không có thành viên HĐQT độc lập

09:10 | 17/05/2022

(HQ Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG).

Xử phạt Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 300 triệu đồng
Công ty cổ phần Sametel bị xử phạt 170 triệu đồng
Giao dịch chứng khoán “chui”, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng bị xử phạt hàng trăm triệu đồng
Tập đoàn Hòa Phát bị xử phạt do không có thành viên HĐQT độc lập

Theo đó, Tập đoàn Hòa Phát bị phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Hành vi vi phạm hành chính của DN này là không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập. Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát không có thành viên HĐQT độc lập, vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hoài Anh