Tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023

08:13 | 09/02/2023

(HQ Online) - Xác định nhiệm vụ năm 2023 là tập trung ưu tiên ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế hiệu quả, qua đó, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023. Ngay từ đầu năm, ngành Tài chính đã quyết liệt chỉ đạo các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu này.

Tổng cục Hải quan thu ngân sách gần 25.000 tỷ đồng trong tháng đầu năm 2023
Ngành Thuế sẵn sàng thực hiện công tác thu ngân sách năm 2023
Thách thức trong thực hiện thu ngân sách của ngành Hải quan năm 2023
Năm 2023 ngành Tài chính tiếp tục thực hiện tốt chính sách tài khóa hướng tới DN, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN. 	Ảnh: ST
Năm 2023 ngành Tài chính tiếp tục thực hiện tốt chính sách tài khóa hướng tới DN, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN. Ảnh: ST

Thích ứng linh hoạt, “biến nguy thành cơ”

Năm 2023, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cùng với đó, một số thách thức nội tại cũng sẽ tạo áp lực cho quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, ngành Tài chính đã đặt ra những chủ trương và định hướng lớn trong năm 2023 cũng như cả giai đoạn 2021-2030, trong đó nổi bật là các vấn đề trọng tâm như: hoàn thiện chính sách huy động các nguồn lực tài chính quốc gia, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu NSNN; nâng cao hiệu quả phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính gắn với việc thúc đẩy quá trình tái cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững; quản lý chặt chẽ, hiệu quả bội chi NSNN, nợ công; cải thiện dư địa tài khóa, góp phần nâng cao khả năng chống chịu của nền tài chính quốc gia; phát triển thị trường tài chính và dịch vụ tài chính đồng bộ, hiện đại, minh bạch và bền vững; thực hiện nhất quán công tác quản lý, điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước...

Ngay từ đầu tháng 1, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023. Nghị quyết nêu rõ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm (2021 - 2025). Ngành Tài chính xác định tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, dao động; luôn bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, không chuyển trạng thái đột ngột, điều hành “giật cục”; đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng quyết tâm hành động cao nhất theo tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt” để tạo nên sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị ngành Tài chính; thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh tình hình để “biến nguy thành cơ”, kiên quyết khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, ngành Tài chính cũng xác định tiếp tục nâng cao năng lực phân tích, dự báo; chủ động đối với mọi tình huống, nhạy bén nắm bắt những diễn biến mới của tình hình, kịp thời, quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề, xây dựng các kịch bản, phương án linh hoạt, thích ứng với các vấn đề mới phát sinh. Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, chú trọng thực hiện tốt công tác truyền thông, phản ứng chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, có các giải pháp chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho sản xuất kinh doanh; làm việc nào dứt điểm việc đó, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực; bảo đảm đồng bộ các mục tiêu trước mắt và lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách tài khóa hướng tới doanh nghiệp

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Bộ Tài chính đã kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó phân công, phân nhiệm cho các đơn vị thuộc Bộ phấn đấu thực hiện từng nhiệm vụ. Bộ Tài chính đã đề ra kế hoạch triển khai 108 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có 53 nhiệm vụ trực tiếp chủ trì, 55 nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thực hiện. Trọng tâm hướng tới của Bộ Tài chính là tiếp tục thực hiện tốt chính sách tài khoá; phối hợp giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ một cách hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định thị trường chứng khoán, bảo hiểm, thị trường vốn và đảm bảo quản lý tài chính ngân sách, tài sản công hiệu quả nhất.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, bước vào năm 2023 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó khăn hơn; ở trong nước, từ đầu quý 4/2022 đến nay, xuất hiện ngày càng nhiều thách thức lớn đối với nền kinh tế, tiềm ẩn các tác động khó lường tới việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2022 và năm 2023. Trong bối cảnh đó, chính sách tài khóa với chức năng là công cụ quan trọng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế, toàn ngành Tài chính xác định nhiệm vụ năm 2023 là tập trung ưu tiên ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế hiệu quả; qua đó, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023 cũng như các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2021-2025, tiếp tục cơ cấu lại NSNN, nợ công bền vững theo các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

“Năm 2023, ngành Tài chính tiếp tục thực hiện tốt chính sách tài khóa, đặc biệt là vấn đề dự toán thu chi ngân sách đã được Quốc hội phê chuẩn; tiếp tục hướng tới DN, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN; tiếp tục giãn, hoãn thuế cho DN và giảm thuế môi trường trong kinh doanh xăng dầu, giảm tiền thuê đất và một số cơ chế chính sách tạo điều kiện cho DN phát triển. Đồng thời đôn đốc vấn đề giải ngân đầu tư công và bố trí những dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm tạo đột phá cho nền kinh tế phát triển. Tập trung ổn định thị trường chứng khoán, chúng tôi đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nghị định sửa Nghị định 65 để tháo gỡ khó khăn trong việc thu hút nguồn vốn, đảm bảo trái phiếu DN riêng lẻ trở thành kênh huy động vốn trung hạn có hiệu quả, minh bạch, chính xác, đồng thời xây dựng sàn giao dịch trái phiếu DN riêng lẻ tại HNX để tạo sự minh bạch trong quá trình giao dịch. Đồng thời giữ được chỉ số CPI dưới 4%, nợ công ở mức thấp 40-42% trong ngưỡng 60% GDP, bội chi ngân sách dưới 4,5% GDP đã được Quốc hội giao”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết.

Hoài Anh