Tăng nguồn thu thông qua đấu giá biển số xe

07:48 | 16/09/2022

(HQ Online) - Chính phủ chính thức đề xuất triển khai thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào chưong trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội. Theo đó, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô cá nhân, DN trong kho biển số chưa được đăng ký ở các địa phương.

Giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ đối với phương tiện bị thu hồi đăng ký, biển số xe
Điều chỉnh lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số xe
Tăng nguồn thu thông qua đấu giá biển số xe
Ảnh minh họa.

Trong đó, ngoại trừ nhóm biển số cấp cho xe mua sắm từ ngân sách nhà nước, xe của quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng, xe của DN quân đội làm kinh tế, xe của tổ chức DN nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức đó hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo tính toán của Chính phủ, mức lệ phí đăng ký được chia theo 2 vùng, cụ thể đối với vùng 1 (gồm Hà Nội, TPHCM ) là 40 triệu đồng, vùng 2 (gồm các địa phương còn lại) là 20 triệu đồng. Số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá theo quy định sẽ phân chia nguồn thu theo tỉ lệ 70% nộp vào ngân sách Trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương.

Nhìn thẳng thực tế, việc cấp "biển số đẹp" bằng việc thu phí hoặc tổ chức bán đấu giá vừa đáp ứng được nhu cầu của tổ chức, cá nhân, tạo sự công bằng cho các chủ thể có nhu cầu và cũng là một kênh để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên vấn đề đặt ra cần có quy định cụ thể để quản lý chặt phương tiện trên từng địa bàn, không làm ảnh hưởng tới việc đăng ký biển số xe theo thủ tục thông thường. Đồng thời, cần kiểm soát chặt quyền lợi gắn với biển, quyền lợi biển gắn với xe để tránh tình trạng một người tham gia đấu giá nhiều biển đẹp, rồi mua xe, gắn biển đẹp rồi bán cho người có nhu cầu dẫn tới trốn thuế, “đầu cơ” thị trường biển số xe. Do đó, cần quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ người trúng đấu giá như: Người trúng đấu giá biển số ô tô được quyền chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số trúng đấu giá như quy định hiện hành (biển số theo xe) nhưng người nhận không được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá cho người khác. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá phải đăng ký biển số đó gắn với phương tiện, nếu không, biển số đó sẽ bị thu hồi.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cần tính toán việc đưa thêm biển số xe vào quản lý dịch vụ công thông qua căn cước công dân gắn chip, hoặc gắn thêm chip vào biển số. Khi đó, việc quản lý sẽ dễ dàng hơn và ngăn chặn gian lận trong đấu giá và quản lý biển số. Đồng thời, xây dựng chế tài nếu trong trường hợp người trúng không nộp đúng, nộp đủ tiền thì có thu hồi biển số trúng đấu giá của họ không, nếu thu hồi thì xử lý như thế nào.

Mai Ka