Sẽ không được giữ chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân trong 24 tháng sau khi thôi chức vụ

16:24 | 20/05/2022

(HQ Online) - Dự thảo thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý điều hành DN tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi.

Tổ chức đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản theo hình thức trực tuyến
Tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
Tuyển công chức Tổng cục Hải quan: Kết quả điểm thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành
Tổ chức đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản theo hình thức trực tuyến
Sẽ không được giữ chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân trong 24 tháng sau khi thôi chức vụ
Danh mục lĩnh vực áp dụng thông tư này gồm: kế toán, kiểm toán; chứng khoán và thị trường chứng khoán; hoạt động xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng... Ảnh: Internet

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng của thông tư này là người có chức vụ, quyền hạn công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính; các cơ quan, đơn vị quản lý người có chức vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nội dung dự thảo cho thấy, danh mục các lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành DN tư nhân, công ty, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ bao gồm: kế toán, kiểm toán; chứng khoán và thị trường chứng khoán; hoạt động xổ số, đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng; giá và thẩm định giá; tài chính DN; bảo hiểm; thuế, phí, lệ phí; hải quan; DN có Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Tài chính thành lập hoặc được giao quản lý; người đại diện phần vốn nhà nước tại DN do Bộ Tài chính quản lý.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ khi thôi chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành DN tư nhân, công ty, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Hoài Anh