Sẽ giảm mạnh quy mô diện tích Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

18:36 | 10/10/2020

(HQ Online) - Diện tích khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) sẽ giảm hơn 4 lần so với quy mô hiện tại.

Giải quyết 6 vụ tổn thất phương tiện vận tải Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị
Vừa chống dịch Covid, vừa đảm bảo thông quan 500 xe hàng/ngày tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai
Triển khai bảo hiểm phương tiện vận tải Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị
Sẽ giảm mạnh quy mô diện tích Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Hiện Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có diện tích 68.570 ha. Ảnh: Internet

Theo Dự thảo Quyết định về việc điều chỉnh quy mô diện tích Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum, sau khi điều chỉnh, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có tổng diện tích là 16.000 ha, bao gồm xã Pờ Y, xã Đăk Kan (thôn 1,3,4), xã Đăk Xú (thôn Thung Nai) và thị trấn Plei Kần (thôn 7) thuộc huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được tổ chức thành các khu chức năng gồm khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị, dân cư và các khu chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm của địa phương.

Quy mô, vị trí từng khu chức năng được xác định trong quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

Về các cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, hoạt động và các cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum được thực hiện theo pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

Quyết định này cũng sẽ bãi bỏ Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg ngày 5/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum.

Theo Quyết định số 2172005/QĐ-TTg, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có diện tích 68.570 ha, bao gồm các xã Sa Loong, Bờ Y, Đắk Sú, Đắk Nông, Đắk Dục và thị trấn Plei Kần huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Như vậy, sau 15 năm ban hành Quyết định số 217/QĐ/2005, diện tích của Khu kinh tế Bờ Y sẽ giảm xuống hơn 4 lần.

Hoài Anh