SCIC bán đấu giá trọn lô cổ phần VIWASEEN trị giá hơn 1.348 tỷ đồng

20:02 | 13/09/2022

(HQ Online) - Ngày 23/9 tới, Sở GDCK Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần Tổng Công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu theo hình thức đấu giá trọn lô.

SCIC đấu giá trọn lô gần 14 triệu cổ phần CTCP Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên
SCIC bán đấu giá trọn lô 10,5 triệu cổ phần Tổng công ty Thăng Long – CTCP
Đấu giá trọn lô gần 4,6 triệu cổ phần của CTCP Vĩnh Sơn do Viettel sở hữu
SCIC bán đấu giá trọn lô cổ phần VIWASEEN trị giá hơn 1.348 tỷ đồng

Khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 56.949.500 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần SCIC đang sở hữu tại VIWASEEN và chiếm tỷ lệ 98,16% vốn điều lệ thực góp của Công ty này. Giá khởi điểm của lô cổ phần là hơn 1.348 tỷ đồng/lô cổ phần.

Sau 47 năm hình thành và phát triển, VIWASEEN đã thành lập 9 chi nhánh trực thuộc, nắm quyền kiểm soát tại 12 công ty con và liên kết với 7 doanh nghiệp khác. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm: Đầu tư xây dựng, kinh doanh, thi công, tổng thầu EPC và tư vấn, tổng thầu tư vấn thiết kế các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, ô nhiễm, vệ sinh môi trường; Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VIWASEEN thời điểm quý II/2022 có tiến triển so với năm 2020 và 2021. Năm 2021, tổng doanh thu giảm 120,17 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng 16,75 tỷ đồng so với năm 2020 do doanh thu tài chính tăng 39,95 tỷ đồng đến từ khoản chuyển nhượng vốn đầu tư tài chính của CTCP Đầu tư và xây dựng cấp thoát nước (Waseco).

Theo kế hoạch năm 2022 của VIWASEEN, Công ty sẽ chú trọng vào các giải pháp như triển khai công tác tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính giai đoạn 2021 – 2025, tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp nhất quán công tác đấu thầu, thi công, bố trí nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các dự án đầu tư đã và đang đưa vào vận hành cũng như tập trung làm việc để kịp thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư nhằm sớm đưa vào triển khai thi công đối với các dự án chưa đưa vào vận hành.

Hoài Anh