Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đang âm gần 170 tỷ đồng

19:49 | 12/05/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý I/2022.

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện thấp hơn so với mặt bằng chung của nhiều nước trong khu vực. 	Ảnh: N. Thanh
số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý I/2022 (đến hết ngày 31/3/2022) là -169,9 tỷ đồng. Ảnh: N. Thanh

Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá đến hết quý I/2022 (đến hết ngày 31/3/2022) là -169,9 tỷ đồng.

Tổng số trích Quỹ Bình ổn giá trong quý I năm 2022 (từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/3/2022) là 601,780 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá trong quý I năm 2022 (từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/3/2022) là 1.671,421 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá dương trong quý I năm 2022 là 1,637 tỷ đồng.

Lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá âm trong quý I năm 2022 là 499 triệu đồng.

Số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm 31/12/2021 là 898,582 tỷ đồng.

Thùy Linh